Skolan är en grundsten i samhällsbygget och ska präglas av öppenhet och transparens. För såväl kommunala som fristående skolor är denna jämförbarhet och öppenhet väldigt viktig för kvalitetsutvecklingen av skolan.
Skolan är en grundsten i samhällsbygget och ska präglas av öppenhet och transparens. För såväl kommunala som fristående skolor är denna jämförbarhet och öppenhet väldigt viktig för kvalitetsutvecklingen av skolan. Bild: Jessica Gow / TT

En självklarhet att vara öppna med betygen

Som representanter för en friskolekoncern tycker vi det är djupt beklagligt att SCB hindrar Skolverkets statistikpublicering. Nu måste Skolverket, SCB och regeringen snabbt hitta en lösning på frågan tillsammans med kommunala och fristående skolaktörer som alla berörs av beslutet, skriver Academedias vd Marcus Strömberg och chefsjurist Jonas Nordström

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Alla skolor, såväl kommunala som fristående, har under lång tid rapporterat in detaljerade uppgifter kring kunskapsresultat och nyckeltal till SCB. Uppgifter som legat till grund för en öppen databas där alla skolor kan jämföras på såväl skolnivå som huvudmannanivå. Skolverket har nu beslutat att bara publicera statistik på riksnivå vilket innebär att statistik om enskilda skolor försvinner. Bakgrunden till Skolverkets åtstramning är en dom från kammarrätten som säger att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg i vissa fall inte ska lämnas ut.

Inte friskolornas beslut

Här är det viktigt att påpeka att domen från Kammarrätten inte handlar om vad friskolor tycker eller är en fråga som friskolorna själva drivit, vilket många i debatten hävdar. Domen handlar istället om att SCB har fått rätt i det sätt myndigheten tolkat sekretessen för statistikuppgifter i förhållande till enskilda huvudmän, det vill säga bolag som driver skola.

ANNONS

Vi vill ha så mycket transparens som möjligt när det gäller betygsresultat, utfall på nationella prov och annan skolstatistik. Det är därför vi under många år drivit frågan om en kvalitetsdeklaration. Då skulle man lägga ansvaret på huvudmannen att öppet redovisa sina siffror för att elever och vårdnadshavare ska kunna jämföra och göra väl underbyggda val.

Om det bara finns en enda friskola på orten så anser Kammarrätten att den kan lida skada om uppgifter om betyg och antal elever som fullföljer utbildningen för just den skolan presenteras. SCB:s tolkning av sekretessen har också inneburit att Skolverket inte anser sig kunna hantera skolenhetsregistret eller någon annan statistik på det sätt som de gjort hittills vilket också är allvarligt för skolans utveckling. Skolverket och SCB har nu var och en fått i uppdrag av regeringen att lösa problemet.

Skolan är en grundsten i samhällsbygget och ska präglas av öppenhet och transparens. För såväl kommunala som fristående skolor är denna jämförbarhet och öppenhet väldigt viktig för kvalitetsutvecklingen av skolan. Academedia redovisar statistik, både på huvudmannanivå och enhetsnivå.

Öppen jämförelse

Vi vill ha så mycket transparens som möjligt när det gäller betygsresultat, utfall på nationella prov och annan skolstatistik. Det är därför vi under många år drivit frågan om en kvalitetsdeklaration. Då skulle man lägga ansvaret på huvudmannen att öppet redovisa sina siffror för att elever och vårdnadshavare ska kunna jämföra och göra väl underbyggda val. Detta måste självklart gälla kommunala såväl som fristående skolor.

Vi tycker det är djupt beklagligt att Skolverket hindras att publicera statistik om våra skolor och uppmanar nu Skolverket, SCB och regeringen att snarast hitta en lösning för allas bästa.

ANNONS

Marcus Strömberg, VD Academedia

Jonas Nordström, chefsjurist Academedia

ANNONS