Menar Socialdemokraterna att Sverige tidigare, exempelvis under deras regeringstid 1994-2006, var en angiveristat? Det är nämligen ett sådant skräckscenario de målar upp om en informationsplikt skulle återinföras, skriver debattören.
Menar Socialdemokraterna att Sverige tidigare, exempelvis under deras regeringstid 1994-2006, var en angiveristat? Det är nämligen ett sådant skräckscenario de målar upp om en informationsplikt skulle återinföras, skriver debattören. Bild: Marcus Ericsson/TT

En reglerad invandring kräver att de som inte får stanna återvänder

I juni 2022 beslutade den socialdemokratiska regeringen att ge en särskild utredare i uppgift att föreslå åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten för personer med utvisningsbeslut. I ljuset av detta är den senaste tidens politiska teater från socialdemokratiskt håll svår att förstå, skriver Elisabet Lann (KD)

ANNONS

Utredaren skulle ta ställning till om, och i så fall hur, informationsutbyte ska användas i större utsträckning än i dag. Bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot utredningen.

I augusti 2023 kompletterade den nuvarande regeringen uppdraget från Socialdemokraterna. Fortfarande kvarstår uppdraget från ursprungsdirektivet om att utredaren ska analysera vilka situationer som ska undantas från en informationsplikt – där det skulle stå i strid mot ömmande värden, exempelvis inom sjukvården. Förslagen ska vara i enlighet med såväl barnkonventionen som andra internationella konventioner, där bland annat barns rätt till utbildning fastslås.

Sverige en angiveristat

Faktum är att Sverige fram till 2013 hade lagar som fastställde informationsplikt för bland annat socialtjänsten. Efter 2013, under Alliansregeringen, lättades regelverket gällande papperslösa flyktingar, som bland annat gavs möjlighet till skolgång och sjukvård. Informationsplikten slopades. Menar Socialdemokraterna att Sverige tidigare, exempelvis under deras regeringstid 1994-2006, var en angiveristat? Det är nämligen ett sådant skräckscenario de målar upp om en informationsplikt skulle återinföras.

ANNONS

Frågan om informationsplikt är känsloladdad och full av etiska dilemman. För många innebär ett avslag på uppehållstillståndsansökan en personlig tragedi. Samtidigt finns det en bred politisk enighet om att en oreglerad invandring inte är ett hållbart alternativ.

En reglerad invandring förutsätter att den som inte har tillåtelse att vistas i landet eller som har fått sin sak prövad och inte anses ha asylskäl faktiskt återvänder. En acceptans för ett växande skuggsamhälle urholkar inte bara betydelsen av en ordnad asylprocess utan riskerar också att leda till att allt fler hamnar i en rättslös och farlig tillvaro. I skuggsamhället gömmer sig människor av olika skäl – människor som har fått avslag på asylansökan, sådana som har lurats hit, men också kriminella och potentiellt farliga människor.

Därför är det anmärkningsvärt att det rödgröna styret i Göteborg har bestämt att stadens personal ska informeras om att de inte förväntas bry sig om en eventuell informationsplikt om utredningen skulle landa i att en sådan bör återinföras

Att hålla samhällsdebatten balanserad är vi alla ansvariga för. Det är särskilt viktigt när vi hanterar etiskt svåra frågor.

Därför är det anmärkningsvärt att det rödgröna styret i Göteborg har bestämt att stadens personal ska informeras om att de inte förväntas bry sig om en eventuell informationsplikt om utredningen skulle landa i att en sådan bör återinföras. Det är oseriöst och ovärdigt att de rödgröna väljer att dra in stadens 55 000 anställda, i ett politiskt spel som utgår ifrån hypoteser och vantolkningar. Det enda deras aktivistiska agerande leder till är ökad oro och polarisering på stadens arbetsplatser. Bättre vore om Socialdemokraterna faktiskt stod upp för den utredning som de själva har initierat i syfte att upprätthålla ett reglerat och ordnat system. När det finns färdiga förslag att förhålla sig till – då kan vi diskutera huruvida de tar tillräcklig hänsyn till ömmande värden eller om de riskerar att bryta mot internationella konventioner.

ANNONS

Elisabet Lann (KD), kommunalråd

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS