Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

En nedläggning är ingen förstärkning

Att en nedläggning av den robusta, effektiva och välfungerande barnmottagningen i Lerum skulle innebära en förstärkning av den nära vården är inget annat än önsketänkande. I själva verket döljer sig andra motiv bakom förslaget, skriver bland andra Carola Kullberg-Lindh, barnläkare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik, Barnmedicin, 27/8 och 30/8

I sin replik på vår debattartikel den 27/8 hävdar SÄS ledning att syftet med nedläggningen av Barnmottagningarna i Lerum och Ulricehamn är att förstärka den nära vården. De skriver att mottagningarna ska bli större och mer robusta.

Lokalerna i Alingsås tillåter ingen sådan utvidgning och mottagningen i Lerum har varit en av de mest robusta och kostnadseffektiva i VGR. Vidare förespeglas att kroniskt sjuka barn som vårdas i Borås skulle kunna erbjudas vård i Alingsås där kompetensen skulle öka. Detta, liksom att ökade e-tjänster och digitalisering skulle innebära förstärkning, är önsketänkande långt från verkligheten. I själva verket skulle ett genomförande av planerna medföra ytterligare förluster av erfaren personal och försämrade möjligheter att avlasta akutsjukvården.

I själva verket skulle ett genomförande av planerna medföra ytterligare förluster av erfaren personal och försämrade möjligheter att avlasta akutsjukvården.

Förskönande omskrivningar

Motivet är i själva verket är att försöka minska SÄS underskott. Att ledningen skyndsamt vill lägga ned verksamhet som i framtiden troligen inte ska lyda under sjukhuset är inte ansvarsfullt visavi dem som ska ta över ansvaret för driften av barnmottagningarna, och att beskriva nedläggningen som förbättringar är en förskönande omskrivning.

Södra och Västra hälso- och sjukvårdsnämnderna lät sig dock inte påverkas utan deras samråd med SÄS styrelse 29 respektive 30/8 avslutades i oenighet, vilket innebär att de inte ställde sig bakom en nedläggning av Ulricehamns och Lerums barnmottagningar. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden deklarerade att intentionen att överföra BUM till Regiongemensam hälso- och sjukvård kvarstår, även om man vill invänta den regionala utredningen om organisationstillhörighet.

Carola Kullberg-Lindh

barnläkare

Ann-Charlotte Andreasson

barnläkare

Annika Funnemark Törnkvist

barnläkare

Magdalena Jensen

barnsjuksköterska

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Lerum och Alingsås