Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige och Carl Berglöf, kärnkraftsexpert, Energiföretagen Sverige

En modern och fossilfri elmix bästa lösningen

Att dagens kärnkraft skulle vara olönsam saknar grund. Faktum är att Sverige har ännu bättre förutsättningar för ett 100 procent fossilfritt elsystem med förnybar kraft och kärnkraft i symbios, skriver Pernilla Winnhed och Carl Berglöf, Energiföretagen Sverige.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Kärnkraften, 1/8

Lise Nordin (MP) skriver på GP Debatt att kärnkraft är olönsamt och att den bör läggas ned för att värna den svenska konkurrenskraften. Energiföretagen Sverige menar att det är en felaktig bild som målas upp av Nordin. Tvärtom kan det förnybara, som vi liksom Nordin förespråkar, tillsammans med kärnkraften göra att vi når bortom de mål som Nordin ser framför sig.

Att dagens kärnkraft skulle vara olönsam saknar grund. Nordin blandar samman kärnkraft under avvecklingsbeslut, befintlig kärnkraft för drift efter 2020 och utländsk nybyggnation och kommer till slutsatsen att all kärnkraft skulle vara olönsam. Faktum är att alla dessa grupper av reaktorer är lönsamma i relation till planerad drifttid – annars hade de stängts ögonblickligen eller så hade projekten inte realiserats.

Ett mycket bra exempel

Ett annat tydligt tecken på de svenska kärnkraftsreaktorernas lönsamhet är de miljardinvesteringar som ägarbolagen nyligen gjort i anläggningarna för att klara drift av sex reaktorer långt bortom 2020. Energiöverenskommelsen gav det långsiktiga besked som möjliggjorde detta och är därför ett mycket bra exempel på en modern energipolitik som innefattar både förnybart och kärnkraft, det vill säga fossilfri el, helt i linje med rekommendationer från FN:s klimatpanel IPCC och internationella energibyrån IEA. Det är också en utveckling som sker i ett flertal länder.

Nordin citerar Energimyndigheten och skriver att Sverige har mycket goda förutsättningar för ett 100 procent förnybart elsystem som både är kostnadseffektivt och har en hög grad av försörjningstrygghet. Energiföretagen Sverige håller med om det. Men faktum är att Sverige har ännu bättre förutsättningar för ett 100 procent fossilfritt elsystem med förnybar kraft och kärnkraft i symbios och som redan idag utgör en mönstermodell för många länder som kämpar med sina utsläppsmål. Ett sådant system kan, förutom att vara kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt, även bistå närliggande länder i deras klimatarbete genom att exportera el när vädret så kräver. Det är den typen av elsystem som IPCC och IEA ser som framgångsrecept för att vi ska klara temperaturmålen i Parisavtalet.

Visar på behovet av kärnkraft

Nordins debattartikel publiceras dagen efter att det oljeeldade reservkraftverket i Karlshamn förlagts i beredskap på grund av elbrist. Det är ovanligt att så sker mitt i sommaren, men det är andra sommaren i rad som Karlshamnsverket nyttjas. Under denna ovanligt varma och torra sommar har kärnkraften periodvis stått för över 60 procent av elproduktionen på grund av låga nivåer i vattenmagasinen och lite vind. Det visar klart och tydligt på behovet av kärnkraft som en väsentlig del av kraftsystemet tillsammans med det förnybara, samtidigt som även vi ser framför oss större användarflexibilitet i framtiden, utbyggda och smartare elnät samt gärna bättre förutsättningar för kraftvärmen.

Den som värnar klimatet, den svenska konkurrenskraften och försörjningstryggheten gör klokast i att inte välja, utan att omfamna både det förnybara och kärnkraften. Det finns ingen motsättning.

Pernilla Winnhed

vd Energiföretagen Sverige

Carl Berglöf

kärnkraftsexpert, Energiföretagen Sverige