Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

En lyhördhet nära noll

Att man som boende i Göteborg kan ha inflytande över sin stads utveckling är bara tomma ord. I det förslag till detaljplan för Björkekärr, som i dag behandlas i byggnadsnämnden, framgår att i princip samtliga synpunkter har avfärdats, skriver ett antal Björkekärrsbor.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Medborgardialog, 24/9

Byggnadsnämndens ordförande Emmali Jansson (MP) går i söndagens artikel på GP Debatt i polemik med sina politiska motståndare. Detta för att de lägger ett yrkande om att till en del gå de många synpunkter som framförts under samrådet för byggplanerna i Björkekärr till mötes. Vi finner det märkligt att Jansson fokuserar på hur många yrkanden som oppositionen lagt under mandatperioden i stället för att ta en diskussion om själva sakfrågorna i fallet Björkekärr. Vi hade önskat att Jansson i stället gått igenom de över 400 synpunkter som lämnats av oss medborgare och berörda organisationer samt visat en lyhördhet gentemot det som där förts fram.

I det förslag till detaljplan, som i dag behandlas i byggnadsnämnden, framgår att i princip samtliga synpunkter som framförts under samrådet har avfärdats. Om byggnadsnämnden ställer sig bakom förslaget kan vi konstatera att samrådsprocessen inte varit ett fungerande verktyg för dialog med dem som närmast berörs av förslaget. Den har snarare bidragit till ett felaktigt intryck av att man som boende i Göteborg kan ha inflytande över sin stads utveckling.

Det som sker i fallet Björkekärr är desto mer anmärkningsvärt då våra politiker tidigare introducerat Göteborgsförslaget. När beslutet togs sades det att det ska bli enklare att göra sin röst hörd och politikerna i Göteborg ska få bättre koll på vad som engagerar invånarna. Dessutom framhölls att om ”fler tycker som du tar politikerna upp frågan för beslut”.

Starkaste stödet

Det medborgarförslag som fått starkast stöd är ”Göteborgsförslaget 177: Utöka naturskyddsområdet vid Härlanda Tjärn, stoppa avverkning”. Förslaget skiljer sig drastiskt från de nu aktuella byggplanerna och har ännu inte avgjorts. Trots det läggs ett planförslag om omfattande exploatering på byggnadsnämndens bord. Vi menar att nämnden bör avvakta med beslut kring detaljplanen till dess nämnden utrett och tagit ställning till Göteborgsförslaget 177.

Det behöver byggas mer och snabbare i Göteborg men det får inte ske genom arbetsformer som skapar en minskad tilltro till de demokratiska processerna. Det är viktigt att stadens utveckling har ett brett stöd bland stadens invånare. När man som politiker lyfter fram betydelsen av dialog måste man förstå att det ställer krav på förmåga att lyssna till och ta vara på det som kommer fram i dialogen.

Christer Thomsen

boende Brf Björkekärr

Thomas Nyström

boende Robertshöjds samfällighetsförening

Eva S Bondesson

boende Brf Fiolen