Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En levande innerstad är beroende av bilen

Den rödgröna trafikpolitiken riskerar att döda handeln och göra bil i innerstaden till en klassfråga. Den utvecklingen vill vi moderater stoppa genom ett parkeringspaket för en levande innerstad, skriver Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Parkeringspaketet handlar dels om en sänkning av p-avgiften för besöksparkering, dels att värna boendeparkeringarna men också att tillföra fler parkeringsplatser genom att bygga särskilda parkeringshubbar vid Järntorget, Korsvägen och Lindholmen. Tre stadsdelar som kommer utvecklas och expandera de kommande åren.

En avgörande fråga under kommande mandatperiod blir om möjligheten att ta bilen in till stan kommer finnas – eller inte. För oss moderater är huvudfrågan hur man skapar en hållbar innerstad som samtidigt har god tillgänglighet oavsett trafikslag. Medan fokus för den rödgröna sidan tyvärr fortsatt kommer vara på att begränsa allt vad bilar heter från Volvos hemstad Göteborg.

2014 antog de rödgröna partierna en trafikstrategi som gick ut på att biltrafiken i Göteborg ska minska med 25 procent. I klartext innebär det att vänstern i Göteborg vill ha ett bilfritt centrum. Och de har vidtagit eller håller på att vidta i stort sett alla åtgärder de kan hitta på för att nå dit: De har höjt parkeringsavgifterna, de har sänkt hastigheter, tagit bort körfält och parkeringsplatser. Det enda de egentligen inte har gjort är att uttryckligen stänga av infartslederna.

Fokus för den rödgröna sidan är tyvärr att fortsätta begränsa allt vad bilar heter från Volvos hemstad Göteborg

Tanken om en bilfri innerstad låter kanske god, men fungerar inte i praktiken. Åtminstone inte om man samtidigt vill ha en levande innerstad. Exemplen är många på handlare som fått stänga ner eller som i media konstaterat att det går trögt på grund av icke-fungerande trafikpolitik och brist på parkeringsplatser. Så länge människor bor i innerstaden, företag har sina kontor där och butiker vill sälja varor kommer det också finnas behov att kunna transportera sig. En del av de transporterna kan utföras med kollektivtrafik, gång eller cykel – men vissa måste ske med bil. Då behövs också parkeringsplatser.

Bilen en klassfråga

Bilen har börjat bli en klassfråga i Göteborg. De som har råd kan betala höga parkeringsavgifter medan övriga som behöver använda bil hänvisas till stadens ytterområden. En konsekvens som blir ännu mer tydlig om den rödgröna regeringens miljözoner införs. Då får bara de som har råd att köpa helt nya bilar möjlighet att köra in i staden.

För oss moderater finns det inte ett motsatsförhållande mellan att skapa en hållbar innerstad och göra staden tillgänglig, oavsett hur man väljer att ta sig hit. Därför vill vi heller inte göra det omöjligt att ta bilen in till staden.

Vi vill förlänga de tiominuters-parkeringar som i dag finns i Göteborg till att bli 30-minuters-parkeringar. Vi vill också sänka parkeringsavgiften för den första timmen i centrala staden med hälften. På så sätt ges den som gör snabba ärenden i innerstaden möjlighet att parkera samtidigt som omsättningen på platser hålls hög.

Frysa taxor för boendeparkering

Vi vill också värna boendeparkeringarna för de som bor i centrala Göteborg genom att lova frysta taxor och att boendeparkeringen inte ska tas bort. Det ska inte vara en pengafråga om man har råd att bo i staden med bil eller inte.

Samtidigt upplever många, oavsett om de är besökande eller boende, att det största problemet är tillgången på platser. Cirka 7 000 platser riskerar att inte ersättas när stora byggprojekt genomförs i Göteborg de kommande åren. Att parkeringsplatser flyttas när en stad utvecklas är en sak, men att medvetet minska antalet platser en annan.

Utbyggnad av parkeringsplatser

Vi vill se en utbyggnad av parkeringsplatser i centrala Göteborg och framförallt riktat mot tre särskilda stadsdelar. Det är Järntorget, Korsvägen och Lindholmen där behovet av parkeringar kommer bli stort i takt med att områdena utvecklas. Där vill vi se flexibla parkeringsdäck som kan utgöra parkeringshubbar i staden.

Att köra bil i centrala Göteborg får inte bli en klassfråga och vill vi ha en levande innerstad med bostäder, butiker och arbetsplatser behöver staden vara tillgänglig oavsett trafikslag. Det handlar höstens val om.

Axel Josefson (M)

oppositionsråd i Göteborg

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd i Göteborg