Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I vårt budgetförslag lägger vi en halv miljard, 500 miljoner kronor, under två år för att höja lönerna mot riksgenomsnittet för en rad yrkesgrupper. Därtill gör vi en låglönesatsning på 70 miljoner kronor, eftersom vi socialdemokrater anser att alla människor ska ha en lön som går att leva på, skriver Helen Eliasson (S).

En historisk satsning på personalen i vården

I dag lämnar vi, Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, in vårt förslag till budget för 2018. Även i år är våra huvudlinjer: Säkra vården, stärk personalen och minska klyftorna, skriver Helen Eliasson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västra Götalandsregionens största ansvar är sjukvården. Det är ett stort ansvar, gentemot såväl patienter och anhöriga som dess drygt 42 000 vårdanställda. Och det är ett ansvar som växer – befolkningen ökar och blir allt äldre, det medicinska kunnandet ökar och tekniken utvecklas. Vi står inför en nödvändig och viktig förändring av sjukvården. Målet är att ge en bättre, mer tillgänglig och säkrare vård.

Men oavsett hur vårdsystemet ser ut finns det en sak som måste prioriteras främst: personalen. Har vi inte tillräckligt med vårdpersonal med rätt kompetens klarar vi inte att lösa varken dagens problem eller utveckla framtidens vård. Personalen är välfärdens hjältar. Det är hög tid att det syns i deras lönekuvert.

Höjda löner

Vi ser i dag hur allt fler ur personalen väljer att lämnar våra sjukhus. I våra samtal med fackliga representanter anges ständigt samma skäl: Lönen är för låg och arbetsvillkoren för dåliga. Och de har rätt. Flera av våra viktigaste yrkesgrupper når inte ens upp till riksgenomsnittet i lön. Vi ser också att många är fortsatt sjuka till följd av en för tung arbetsbörda. Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare och har som mål att bli den bästa. Då gäller det också att det blir mer verkstad och mindre snack.

I vår budget lägger vi en halv miljard, 500 miljoner kronor, under två år för att höja lönerna mot riksgenomsnittet för en rad yrkesgrupper. Därtill gör vi en låglönesatsning på 70 miljoner kronor, eftersom vi socialdemokrater anser att alla människor ska ha en lön som går att leva på.

Fler anställda

I vår budget lägger vi en halv miljard, 500 miljoner kronor, under två år för att höja lönerna mot riksgenomsnittet för en rad yrkesgrupper. Därtill gör vi en låglönesatsning på 70 miljoner kronor.

Våra anställda behöver också tid för återhämtning, och tid att umgås med familj, vänner och barn. Vi vill därför att verkliga ansträngningar görs för att minska helgtjänstgöringen på våra sjukhus. Det behöver också bli fler som delar på den dagliga bördan. De vårdanställda behöver fler kollegor – och kollegor med rätt kompetens. Det gäller särskilt de avdelningar och verksamheter där personalomsättning och ohälsan är mycket hög. För att klara tillfälliga arbetstoppar – och minska kostnaderna för dyr bemanningspersonal – vill vi utöka sjukhusens egna personalpooler. På både kort och lång sikt krävs ökade utbildningsinsatser, såväl inom regionen som i kommuner och via statliga satsningar och i samarbete mellan alla tre samhällsnivåer.

Till skillnad från den moderatledda majoriteten ger vi dessutom verksamheterna full täckning för de ökade kostnader som vi vet kommer, till exempel redan framförhandlade löneavtal. Det gör att våra lönesatsningar inte urholkas. Vi lägger heller inga sparkrav på sjukvården, utan ger den finansiering som krävs för att uppdraget som ges från oss politiker ska kunna genomföras.

Vi också stor tillit och förtroende till medarbetarna att de är kompetenta nog att sköta verksamheten på bästa sätt. Därför lägger vi flera förslag för att minska detaljstyrning och onödig byråkrati.

Nya statsbidrag

Dessa satsningar kan vi göra främst tack vare de många hundratals miljoner som den S-ledda regeringen tillfört – och kommer att tillföra – Västra Götaland i form av nya statsbidrag. Genom att låta dessa pengar komma personal och verksamhet till del, i stället för att samlas på hög, går det att göra stora förbättringar.

Vi socialdemokrater är ett starkt ansvarsbärande parti, med vilja till breda politiska hållbara lösningar för framtiden. Men vi är inte beredda att kompromissa kring jämlikhet och rättvisa villkor. Vi är ett parti i opposition i regionen. Vi har inte makten att själva åstadkomma alla förbättringar vi önskar. Men vi kan lova att vi kommer att göra vad vi kan för att göra Västra Götaland till en ännu bättre, mer jämlik och rättvisare region att leva i.

Helen Eliasson (S)

regionråd i opposition och gruppledare för S i Västra Götalandsregionen