Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En bra skola kräver mer resurser

Det ska gå att lita på att skolan fungerar. Därför vill Vänsterpartiet genomföra en storsatsning på både förskola och grundskola i Göteborg, skriver Daniel Bernmar (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Alla skolor i Göteborg vara bra skolor som ger eleverna stöd efter behov och möjlighet att utvecklas. Vänsterpartiet vill därför kraftigt öka resurserna till skolan och anställa fler i förskola och grundskola.

Bevisen för att tidiga insatser är den bästa metoden för att ge alla barn möjligheter att lyckas i skolan är överväldigande. Förskolan har långsiktigt positiva effekter på barn och behöver lyftas fram i diskussionen om grundskolan. Barn som gått i förskola är även senare i livet bättre på språk och matematik, har högre utbildningsnivå och högre inkomst än de som inte gått i förskola. Men för att dessa positiva effekter ska uppnås måste förskolan ha god kvalitet.

Förskollärare och barnskötare hör till de mest sjukskrivna i landet och Göteborg är inget undantag. Så kan vi inte fortsätta ha det. Det är dags att lyssna på dem som arbetar i förskolan. För att fler ska vilja utbilda sig till förskollärare eller barnskötare och arbeta i förskolan behöver deras arbetsmiljö förbättras.

Minska barngrupper och sänka arbetstid

Vänsterpartiet vill sänka arbetstiden för förskolepersonal till 35 timmar i veckan. Samtidigt vill vi minska barngruppernas storlek. Det ska göras genom att anställa fler barnskötare och förskollärare, inte genom att trixa med definitioner av vad en barngrupp är. Totalt innebär våra satsningar på förskolan att vi ger 570 miljoner kronor extra varje år.

Grundskolan vill vi förstärka med ytterligare 100 miljoner varje år. Det motsvarar omkring 200 nya anställningar. Framöver kan det krävas ännu mer för att alla elever ska få det stöd som de behöver. Vi satsar också extra på att ge fler elever möjlighet till studiehandledning på modersmål, vilket är en viktig del i att möjliggöra för nyanlända att nå målen i skolan.

Skolan har en unik möjlighet att utjämna klasskillnaderna. Vi vill säkra att välfärden finns till för alla. Skolplikten innebär även en plikt för oss som ansvarar för barnens skolgång att se till att alla får bästa möjliga tid i skolan. Vänsterpartiet vill ge både lärare och elever rätt förutsättningar och de resurser som krävs för att det ska bli möjligt.

Daniel Bernmar (V)

kommunalråd Göteborg