Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En akut plan behövs för Västra Stambanan

Med stor oro har vi följt rapportering kring bristerna i det svenska järnvägssystemet. Det behövs nu en akut plan för bland annat Västra Stambanan, skriver Andreas Brendinger, Sveriges Byggindustrier.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hela 69 sträckor har identifierats som bristfälliga och trafiken tvingas gå med reducerad hastighet. Några av sträckorna finns på Västra stambanan, en viktig pulsåder för hela Sverige. En hastighetsnedsättning får stora konsekvenser för samhällsutvecklingen. Det påverkar regionens attraktivitet, bostadsbyggande och arbetsmarknad. Pendlande och företag kommer att välja andra, mer fossilberoende transporter, vilket går emot Sveriges hållbarhetsmål.

Oansvarigt inte satsa

I det korta perspektivet behövs en akut plan för bland annat Västra Stambanan. Anslagen till underhåll av järnvägen har sedan 2010 ökat med 30 procent och 2016 anslogs dryga åtta miljarder men det räcker inte för att vår befintliga järnväg ska fungera. Trafikverket måste nu beräkna hur mycket som behövs för att hastighetsnedsättningen ska undvikas och äska om tillägg redan före årsskiftet. Staten kan låna till låga räntor och att i detta läge inte låna till samhällskritisk infrastruktur är oansvarigt.

På lång sikt krävs rätt förutsättningar för entreprenörerna. Politiken bör inte styra Trafikverkets organisation eller upphandling utan fokusera på att uppföljningen fungerar.

Precis som en skola eller ett sjukhus behöver en långsiktigt finansierad underhållsplan behöver järnvägen en sådan. Vi måste undvika att kapitalet vi investerat förstörs. En förutsättning för detta är blocköverskridande politiska överenskommelser.

Vill se en lösning

Vi förväntar oss att infrastrukturministern, landsting och kommuner gemensamt presenterar en lösning för att säkra transporter och flöden, undvika hastighetsnedsättningar och bärighetssäkrar broar på bland andra sträckorna:

* Västra stambanan; bland andra sträckorna Göteborg–Partille, Alingsås–Laxå och Hallsberg–Katrineholm (hastighetssänkning från 200 km/h ner till 130 km/h).

* Bohusbanan; Göteborg–Stenungssund–Uddevalla (mycket dåliga spår och broar med bärighetsproblem).

* Samt Herrljunga–Borås–Varberg (dåliga spår och hastigheten max 80 km/h).

Andreas Brendinger

Sveriges Byggindustrier Göteborg