Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart

Elexport – den bortglömda klimatfrågan

Det finns en mycket viktig men nästan helt bortglömd klimatfråga. Den prioriteras varken av regeringen eller den politiska oppositionen. Den drivs vare sig av Naturvårdsverket eller Energimyndigheten. Det handlar om den svenska elexporten, skriver Linda Burenius Magnusson, 100% förnybart.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Linda Burenius Magnusson ordförande 100% förnybart
Linda Burenius Magnusson
ordförande 100% förnybart

Vinden är en naturresurs och i Sverige har vi bland de bästa förutsättningarna i världen för vindkraft, samtidigt som hela Europa har ett stort behov av förnybar el. Det är dags att på allvar börja diskutera elexportens klimatnytta.

Elproduktionen ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter, som nu reformeras i grunden. Tidigare har det inte haft någon garanterad klimateffekt att svensk elexport trängt undan kolkraft i våra grannländer. Det samlade utsläppsutrymmet i hela systemet har varit förutbestämt. Om utsläppen minskade inom ett område kunde den öka inom ett annat, eftersom det tilldelade utrymmet varit för stort. Det lade en våt filt över alla verksamheter som omfattades av utsläppshandeln.

Men nu har EU ändrat utsläppshandeln, och plötsligt leder en utsläppsminskning i ett land till att EU:s samlade utsläpp faktiskt minskar i motsvarande grad.

Det gör att den svenska vindkraften om drygt 16 TWh per år, och nettoexporten av cirka 19 TWh el, får en direkt och mycket stor klimatnytta. Uppskattningsvis kan vindkraften reducera klimatutsläppen i EU med cirka 12 miljoner ton, vilket är mer än utsläppen från samtliga personbilar i Sverige (drygt tio miljoner ton).

Kombination av insatser

Det finns en stor risk för att elexporten minskar i takt med att fordonsparken och industrin elektrifieras. Detta sker samtidigt som nya batterifabriker och serverhallar kräver ökad elanvändning och fyra kärnkraftsreaktorer avvecklas, eftersom de är gamla och olönsamma.

Lösningen ligger i en kombination av energieffektivisering och kraftigt ökad förnybar elproduktion, främst vindkraft, solkraft och biokraft, så att vi både kan elektrifiera Sverige, avveckla kärnkraften och behålla och helst öka vår elexport.

Kan snabbt bidra

Parisavtalet slår fast att temperaturökningen måste hållas under två grader med sikte mot 1,5 grader. För att vi ska klara det måste de globala utsläppen av koldioxid börja minska senast år 2020, har Naturvårdsverket och andra myndigheter konstaterat. Den förnybara elproduktionen, och den svenska elexporten, kan bidra med snabba utsläppsminskningar.

Regeringen och oppositionen bör därför bygga vidare på energiöverenskommelsen och snabbt undanröja de hinder som håller tillbaka utvecklingen. Det handlar om att underlätta tillståndsprocesserna för produktionen, förbättra elnäten, förstärka överföringskapaciteten till våra grannländer samt sätta tydligare mål och införa styrmedel för effektivare energianvändning.

Linda Burenius Magnusson

ordförande 100% förnybart