Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Elevens lärande skolans ansvar

Skollagen är tydlig med att ansvaret för att barn och elever ska få en god utbildning i en trygg miljö ligger på huvudmän och skolledare. Det synsätt som Johan Svensson ger uttryck för står i strid med skollagen, skriver Peter Ekborg, Skolinspektionen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Kunskapsraset, 18/3

I ett debattinlägg i Göteborgs-Posten den 18 mars menar Johan Svensson, matematiklärare på Lindholmens tekniska gymnasium, att det oftast är eleverna som bär ansvaret för om de misslyckas med sina studier, och inte skolan. Han ifrågasätter Skolinspektionens syn på ansvarsfrågan.

Det synsätt som Johan Svensson ger uttryck för står i strid med skollagen och leder inte till förbättrade resultat i svensk skola.

Skollagen är tydlig med att ansvaret för att barn och elever ska få en god utbildning i en trygg miljö ligger på huvudmän och skolledare. Det är också utgångspunkten för Skolinspektionens granskning av skolan. Barn och elever kommer till skolan med olika förutsättningar och bakgrund. Skolan har ett mycket viktigt uppdrag att ge alla elever bästa förutsättningar att, utifrån sina behov och förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt. Det gäller både elever som har lätt för sig i skolan och elever som har det svårare.

Finns inga snabba lösningar

Om elever kommer till skolan utan intresse för sina studier är det skolans och lärarnas uppgift att stärka elevernas vilja och motivation att lära. Vi är medvetna om att det ibland är ett tufft och utmanande uppdrag. Men att lägga över ansvaret på eleverna när skolan inte lyckas med sitt uppdrag får aldrig vara lösningen.

Utbildningsvetenskaplig forskning visar tydligt att elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer än elever vars lärare tror att vissa elever kan och andra inte. I våra granskningar möter vi ofta lärare som på ett utmärkt sätt klarar uppdraget att anpassa undervisningen efter elevernas skiftande behov, intressen och förutsättningar.

Skolinspektionen har aldrig hävdat att det finns snabba och enkla lösningar på skolans utmaningar. Tvärtom menar vi att det som krävs är uthållighet och långsiktighet i skolornas och huvudmännens kvalitetsarbete med att utveckla och förbättra utbildningen.

Peter Ekborg

avdelningschef, Skolinspektionen