Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Trondheim  20170830.
Bygg er en plante i byggslekta av grasfamilien. Bygg er verdens fjerde største kornart i produksjon. 
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT / kod  20520 Bild: Gorm, Kallestad
Trondheim 20170830. Bygg er en plante i byggslekta av grasfamilien. Bygg er verdens fjerde største kornart i produksjon. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT / kod 20520 Bild: Gorm, Kallestad

Eko-odling i praktiken bättre än i Chalmers studie

Chalmersforskaren Stefan Wirsenius har säkert räknat rätt om ekologisk odling utifrån de siffror han har stoppat in i sina beräkningar, men siffrorna han har stoppat in är felaktiga, skriver lantbrukare Göran Torstadius.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Ekologisk odling,19/2, 22/2

Stefan Wirsenius påstår att ekologisk odling är negativt för klimatet. Som argument för detta använder han sig av SCB:s skördestatistik för Sverige som visar att skördenivån för ekologiska grödor är betydligt lägre än konventionellt odlade.

Problemet med detta är att den mesta ekologiska odlingen ligger i skogs- och mellanbygd medan det på slätterna är mest konventionell odling.

Den som har nån grundläggande kunskap om jordbruk vet att skördenivån per hektar är högre på slätten oavsett odlingsmetod.

Om man ska kunna göra en sån jämförelse måste man gå ner på gårdsnivå eller ännu hellre skiftesnivå.

Min spannmålsskörd har minskat från cirka fem ton/ha till cirka fyra ton/ha sen jag blev ekobonde. Alltså 20 procent minskning. Ärtskörden har inte minskat alls.

Jag är själv ekologisk odlare i slättbygd i Mellansverige sen cirka fem år tillbaka. Bara växtodling. Ingen djurhållning.

Min spannmålsskörd har minskat från cirka fem ton/ha till cirka fyra ton/ha sen jag blev ekobonde. Alltså 20 procent minskning. Ärtskörden har inte minskat alls. Dessa erfarenheter har även de kollegor jag har talat med.

Wirsenius påstår att ekologiska ärtor har 50 procent och ekologiskt vete 70 procent högre klimatpåverkan än motsvarande konventionella grödor på grund av lägre skördar. Detta stämmer som synes inte alls med praktiska erfarenheter.

Han har säkert räknat rätt utifrån de siffror han har stoppat in i beräkningarna, men siffrorna han har stoppat in är felaktiga.

Jag kan tycka att det är något märkligt att jag som har noll högskolepoäng måste tala om för ett gäng forskare på Chalmers att indata i en beräkning måste vara rätt för att resultatet ska bli rätt, men varsågod. Jag bjuder på det.

Göran Torstadius

lantbrukare med ekologisk odling