Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stefan Wirsenius, docent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.
Stefan Wirsenius, docent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.

Efterlyses: en sansad debatt om ekologisk mat

Konsumenter, uppköpare och politiker måste inse att ekologisk mat inte löser alla de miljö- problem som matproduktion orsakar. Det löser vissa problem, men förvärrar andra. Vi behöver en seriös diskussion om ekomaten, skriver Stefan Wirsenius.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Ekologisk odling, 13/2

Fyra organisationer med ekonomiska intressen i ekologisk mat riktar i en artikel kritik mot en forskningsstudie jag publicerat. Min artikel visar att ekologisk mat har större klimatpåverkan än konventionellt odlad mat. Ekoorganisationerna avvisar denna slutsats, men verkar inte vilja diskutera själva sakfrågan. Större delen av deras kritik syftar i stället till att försöka dra undan legitimiteten för min forskning genom att påstå osanna saker om dess innehåll. Uppenbarligen vill de inte ha en seriös diskussion om ekomaten.

Ekoorganisationernas hållning försvårar viktig kunskapsspridning om mat och miljö.

Ekoorganisationernas hållning försvårar viktig kunskapsspridning om mat och miljö. Matproduktion är komplex och flera av de hänsyn som bör tas till miljö och andra aspekter står i konflikt med varandra. En seriös diskussion om avvägningarna dem emellan är nödvändig.

Till exempel är höga skördar per hektar viktigt för att begränsa markbehovet, eftersom vi då får mark över som kan avsättas som reservat, för bland annat skydd av biologisk mångfald och kolinlagring i skog. Det sistnämnda är viktigt för att minska vår klimatpåverkan. Användning av bekämpningsmedel bidrar till högre skördar, och är alltså försvarbar ur den synvinkeln. Men bekämpningsmedel kan leda till skador i miljön, och dess användning måste begränsas.

För till exempel svensk spannmål krävs nästan dubbelt så mycket mark för samma mängd säd när den produceras ekologiskt. Detta är ett stort miljöproblem.

Det så kallade ”ekologiska” jordbruket har valt att helt förbjuda bekämpningsmedel. Av bland annat detta skäl är skördarna per hektar lägre jämfört med konventionellt jordbruk, och mer mark behövs för samma mängd producerad mat. För till exempel svensk spannmål krävs nästan dubbelt så mycket mark för samma mängd säd när den produceras ekologiskt. Detta är ett stort miljöproblem, eftersom vi då får sämre möjligheter att på mark besparad från jordbruk bevara, eller återskapa, naturskog som hyser biologisk mångfald och lagrar in kol.

Konsumenter, uppköpare och politiker måste inse att ekologisk mat inte löser alla de miljöproblem som matproduktion orsakar. Det löser vissa problem, men förvärrar andra. För väl övervägda beslut är det viktigt att forskningen får presentera hela kunskapsläget om ekologisk mat, även om en del av denna kunskap kan uppfattas som kontroversiell. Det är också viktigt att de olika sakfrågorna på ett seriöst sätt kan diskuteras mellan forskare och samhällets olika parter.

Stefan Wirsenius

docent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers