Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Eva Olofsson (V), oppositionsråd och ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Efter metoo krävs en våldtäktsmottagning

Det är hög tid att inrätta en våldtäktsmottagning i Västra Götaland. Och ge all personal i vården ökad kunskap om våld i nära relationer. Allt annat vore att svika Metoo-rörelsen, skriver Eva Olofsson (V) och Carina Örgård (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Metoos stora styrka är att tystnadskulturen kring sexuella övergrepp äntligen är bruten. Samtidigt som berättelserna många gånger är smärtsamma, ställer de krav på förändring. Västra Götalandsregionen har god kunskap om övergrepp genom Kompetenscentrum för våld i nära relationer. Det finns regionala medicinska riktlinjer för våld i nära relationer och akuta sexuella övergrepp mot barn och vuxna. Men det räcker inte. Kunskap måste följas av resurser.

Barn, unga eller vuxna som utsatts för allvarligt sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld bär på en oproportionerligt stor andel av den psykiska och fysiska ohälsan i samhället. Därför behöver all personal i vården få mer kunskap om våld i nära relationer. All personal som gör hälsobedömningar bör fråga om våld på rutin och få utbildning i detta. Om vården tidigt identifierar patienter där våldsutsatthet orsakar ohälsa, undviks onödigt lidande hos patienten.

Sätter djupa spår

Våldtäkt och andra sexuella övergrepp är något av det mest kränkande en människa kan utsättas för. Maktlösheten, rädslan och förnedringen sätter djupa spår för livet. Många känner skuld och skam och har svårt att berätta vad de varit med om. Västra Götaland tar emot våldtagna kvinnor på akutmottagningarna vid fyra av våra sjukhus. I Stockholm finns en specialiserad akutmottagning på Södersjukhuset för våldtagna. Den är öppen dygnet runt och i en avskild miljö. Mottagningen är väl inarbetad och har ett gott samarbete med polisen. De ger en god, sammanhållen vård; medicinskt och psykosocialt. När den utsatta personen lämnar efter det akuta mottagandet har hen redan bokade tider för fortsatt stöd och behandling. De tar emot cirka 500 kvinnor per år. Sedan 2015 tar man även emot män som blivit våldtagna

Specialiserad mottagning

Redan för tio år sedan motionerade Vänsterpartiet om en akutmottagning för våldtagna i Västra Götaland och fick nej på förslaget. Nu gör vi det igen. Det är dags att även Västra Götalandsregionen får en specialiserad mottagning för män, kvinnor och icke-binära som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkter. En mottagning som också skulle vara ett kunskapsstöd för övriga verksamheter som tar emot våldtagna i Västra Götaland.

Med #MeToo kampanjens fantastiska styrka i ryggen förväntar vi oss en ökad medvetenhet om behovet av ett sammanhållet medicinskt och psykosocialt omhändertagande. Allt annat vore att svika.

Eva Olofsson (V)

oppositionsråd och ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Carina Örgård (V)

ledamot i regionfullmäktige och Göteborgs Hälso-och sjukvårdsnämnd