Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kungälvs sjukhus ska tillsammans med Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus få en gemensam styrelse under Sjukhusen i Väster, skriver Martin Rösman, sjukhusdirektör Sjuhusen i Väster.  Bild: Pressbild, Västra Götalandsregionen
Kungälvs sjukhus ska tillsammans med Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus få en gemensam styrelse under Sjukhusen i Väster, skriver Martin Rösman, sjukhusdirektör Sjuhusen i Väster. Bild: Pressbild, Västra Götalandsregionen

Effektivt att slå samman flera sjukhusledningar

Att nyttja gemensamma resurser på ett effektivt sätt kräver förvaltningsövergripande ansvar och mandat. Det gör det också möjligt att använda vår samlade kapacitet för att korta köer för patienter, skriver Martin Rösman, sjukhusdirektör, Sjukhusen i Väster.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Ny organisation i sjukvården, 2/1

Sjukhusen i Väster erbjuder vård av hög kvalitet till patienterna vi möter. Alla som arbetar inom Sjukhusen i Väster kan vara stolta över det arbete de gör. I likhet med övriga regionen har våra sjukhus utmaningar i att möta behovet av tillgänglighet och att utföra de uppdrag vi har med de resurser vi har. Under 2018 fattades beslut i regionfullmäktige och regionstyrelse att Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus skulle ha gemensam styrelse och bilda gemensam förvaltning för att möta dessa utmaningar.

Arbetet kring ny verksamhetsorganisation har pågått sedan i höstas i dialog med både verksamhetschefer för nuvarande verksamheter och fackliga representanter i förvaltningens MBL-grupp. Så kallad risk- och konsekvensbedömning genomförs under januari med fackliga representanter vilket syftar till att fånga upp farhågor och utmaningar med en ny organisation för att möta dessa.

Förtydligar chefernas uppdrag

Den förändring av verksamhetsansvar som vi nu arbetar med innebär inte en ytterligare administrativ nivå i organisationen. Vi vill inte bygga in fler beslutsnivåer. Beslut ska fattas så nära den verksamhet beslutet påverkar som möjligt. Det är anledningen till att vi ser ett behov av att förstärka det nära ledarskapet. Vi menar inte att förändringen i sig förstärker det nära ledarskapet utan samtidigt med förändringen utvecklar vi det som kallas första linjens chefskap. Det innefattar tydligare formulerat mandat och ansvar för cheferna, likvärdiga förutsättningar för uppdraget som chef och kompetenshöjande insatser.

Vi vill inte bygga in fler beslutsnivåer. Beslut ska fattas så nära den verksamhet beslutet påverkar som möjligt.

I en svår ekonomisk situation görs ansträngningar att effektivisera ledning och styrning och begränsa kraven på effektivisering av vårdverksamheten som redan är stora.

Det goda samarbete som finns mellan kliniker på våra sjukhus ska fortsätta för att hantera lokala processer som går över verksamhetsgränser redan i dag. Vi behöver däremot bli bättre på att nyttja vår samlade kapacitet inom hela förvaltningen för att möta patienternas behov. Det finns i dag situationer där vi har tillgänglig kapacitet inom ett sjukhus medan patienter väntar i kö inom annan verksamhet i förvaltningen. Den nya organisationen ska möjliggöra sådan styrning och tydliggöra det ansvaret.

Martin Rösman, sjukhusdirektör, Sjukhusen i Väster