Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ungdomsfälla. Intervjuer i fokusgrupper visar att både rökare och icke rökare tycker att det är spännande med e-cigaretter, att smakerna lockar och att det känns hälsosammare än vanliga cigaretter. Det medicinska kunskapsläget visar att alla ingredienser finns för att 18 års åldersgräns bör införas, skriver debattörerna.

E-cigaretter en tonårsfälla – inför 18-års gräns

DEBATT: E-cigaretter marknadsförs på ett sätt som rentav kan ge intryck av att de är nyttiga. Experimentsugna tonårshjärnor är de perfekta mottagarna för lockande färger, spännande smaktillsatser och förföriska beteckningar som e-juice. Men e-cigaretter är förrädiska och risken är nu stor att även rökning av traditionella cigaretter kommer att öka bland unga, skriver läkarna Kristina Berg Kelly och Margrethe Krabbe.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i en dom den 17 februari i år att nikotin i e-cigaretter inte skall betraktas om läkemedel. Därmed är det fritt fram att sälja e-cigaretter utan åldersgräns.

Vi som arbetar för att främja ungdomars hälsa oroar oss för att e-cigaretter blir inkörsporten till tobaksbruk. Den trend vi sett i Sverige till minskande tobaksbruk kan brytas. Och fortfarande är det alltför många unga som röker.

”Nikotin är en drog som ger ett mycket starkt fysiologiskt och psykologiskt beroende. Både nikotinberoende och nikotinabstinens räknas i dag som sjukdom och finns med i de internationella klassifikationssystemen för sjukdomar”. Citatet är hämtat från Folkhälsomyndighetens hemsida om tobaksrökning.

”Det är främst nikotinet i tobaken som gör att man blir beroende. Det påverkar belöningscentrum i hjärnan.” (Citat från Vårdguiden.)

”Nikotin är ett centralstimulerande gift och väldigt beroendeframkallande.” (Citat från boken Beroendemedicin av J Franck, I Nylander mfl.)

I två helt färska artiklar från Journal of Adolescent Health i februari 2016 kommer alarmerande data:

Den ena artikeln visar att blandbruk av olika tobaksprodukter och e-cigaretter var mycket högre (14 procent) än bruket av traditionella cigaretter (6 procent) bland 17 – 18-åringar i Kaliforniern år 2014. Detta tolkas som att den minskning av tobaksbruk som setts i USA (liksom i Sverige) håller på att brytas genom att blandbruk har etablerats och blivit socialt accepterat bland tonåringar.

Reagerar kraftigt på reklam

I den andra artikeln har man elegant visat både via magnetresonansradiologi och beteendeskattningar att tonårshjärnor, i motsats till vuxna hjärnor, reagerar kraftigt på rökstimulans via korta videosnuttar som gav röksugeffekt i motsats till vuxenhjärnor som inte reagerade alls. Detta bedöms bero på tonåringars kända benägenhet till experimentlusta (”sensation seeking”) utlöst av den omogna hjärnans reaktionssätt. Hos unga vuxna har hjärnans utveckling gått vidare och de har en fungerande kontrollfunktion över olika impulser.

Och så här ser erfarenhet av e-cigaretter ut bland ungdomar i Sverige i dag enligt CAN (Centrum för alkohol- och narkotikaforskning):

Många har testat

Enligt CAN är andelen som prövat e-cigaretter år 2015 hög. Hela, 30 procent av pojkarna och 23 procent av flickorna i årskurs 9 (16 år) samt 36 procent respektive 26 procent i årskurs två på gymnasiet (18 år) har provat e-cigaretter. Det motsvarar cirka fem procents ökning sedan föregående år. Bruk under de sista senaste 30 dagarna anses signifikant för regelbundet bruk och där svarade 8 procent av pojkar och 5 procent av flickorna ja i årskurs 9 och en något lägre siffra i gymnasiet att de använt e-cigaretter. I CAN:s studie från 2014 svarade hela 70 procent av både rökande och icke rökande deltagare att de som provat e-cigaretter gjorde det av nyfikenhet, de ville testa.

Internationellt rapporterar yngre att de provat e-cigaretter i högre omfattning än de äldre, vilket har tolkats som stöd för att e-cigaretter kan vara inkörsport till tobaksbruk. Att observera är att ungdomar i allmänhet inte vet om de rökt e-cigaretter med eller utan nikotin.

En schweizisk studie baserad på kvalitativa intervjuer i fokusgrupper visar att både rökare och icke rökare svarar att det är spännande med e-cigaretter, att smakerna lockar och att det känns hälsosammare än vanliga cigaretter. Liknande resultat finns i en fransk studie.

Tydlig ungdomsprofil

När man går in på de sajter som säljer e-cigaretter är det uppenbart att den inofficiella men mycket tydliga marknadsföringsstrategin har varit och är att locka ungdomar att använda e-cigaretter. Detta gör man med olika smaktillsatser som skall locka, genom olika färger på prylarna, olika prisnivåer och med bland annat engångs e-cigaretter. Här marknadsförs även nikotinfria lösningar för dem som bara vill stila sig med prylarna. Vätskan kallas e-juice, ett förföriskt namn. Ett argument som marknadsförs är att själva aerosolen saknar cancerframkallande ämnen. Att vätskan inte är testad ur cancerframkallande synpunkt talar man inte om, eller att flera cancerframkallande ämnen såsom tungmetaller faktiskt har påvisats i e-juicen.

Sammanfattningsvis visar dagens medicinska kunskapsläge:

  • att nikotin är kraftigt beroendeframkallande
  • att e-cigaretter är lockande för tonåringar
  • att tonåringars hjärna svarar på lockelsen av att bara se cigaretter med just röksug
  • att mångårig internationell forskning visar att 90 procent av de som röker i vuxen ålder har börjat före 18-årsdagen
  • att det helt saknas studier som visar att e-cigaretter kan användas för rökavvänjning bland unga

Detta anser vi räcker för att åldersgräns på 18 år bör införas för försäljning av e-cigaretter.

Kristina Berg Kelly

läkare i ungdomsmedicin

Margrethe Krabbe

läkare i ungdomsmedicin

Båda är tidigare medlemmar i styrelsen för Svensk förening för ungdomsmedicin, nu i referensgruppen

Artikeln stöds även av Mats Swensson, ordförande Svensk skolläkarförening