Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Straffas. Den slopade ungdomsrabatten har inneburit en kraftig fördyring, särskilt drabbade är de som är unga och arbetslösa, skriver debattören.

Dyrare resande drabbar unga

En del kommer att få sänkta kostnader för kollektivtrafik, men många, framförallt unga vuxna och arbetslösa får orimliga höjningar, skriver Lena Malm (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen i juni klubbade sin budget för 2017 gick de med buller och bång ut och talade om att det nu skulle bli billigare att åka kollektivt. Regionen runt-kortet skulle få sänkt pris och övriga kort och biljetter skulle höjas med i genomsnitt 2,5 procent. Läs igen: I genomsnitt.

En sänkning på ett kort innebär således att det kommer att bli höjningar på bra mycket mera än 2,5 procent på andra kort/biljetter, om nivån ”i genomsnitt 2,5 procent” ska kunna genomföras.

Att få fler att åka kollektivt är nödvändigt, både vad gäller miljöaspekter och framkomlighet. Där är vi överens. Men vi är inte överens om vägen dit. Vi socialdemokrater tror att både ett ökat utbud och vad resan kostar spelar roll. Under flera år har biljettpriserna hos Västtrafik ökat med i genomsnitt fem procent. Om fler ska vilja och kunna välja att åka kollektivt är det inte hållbart att fortsätta med sådana prishöjningar.

De som drabbas hårdast, framförallt inom gruppen 20–25-åringar, är de som är arbetslösa, som jobbar som timvikarie eller då och då gör inhopp på jobb. Inom den gruppen är det få, även efter prissänkningen, som har råd att exempelvis köpa regionen runt-kort, trots prissänkningen nästa år. Och ett fåtal av dem har andra alternativ att välja på än att resa med kollektivtrafiken.

Förlorade rabatten

Denna åldersgrupp fick tidigare del av ungdomsrabatten. Det förlorade denna grupp i ett slag vid årsskiftet, efter beslut av den moderatledda majoriteten – och trots protester från oss socialdemokrater. Då sa majoriteten att en ny rabatt skulle införas för arbetslösa, funktionshindrade med stadigvarande handikappersättning och sjukpensionärer. Först nu, ett år efter beslutet, har man lyckats lösa de många problem som uppstod med att kunna ge rabatt för dessa grupper. För personer med handikappersättning och för sjukpensionärer är införande av en rabatt på väg redan i år (från 1 december).

Men för de arbetslösa, där en stor grupp unga med begränsad ekonomi ingår, finns ännu ingen lösning, trots löftena för ett år sedan. I stället straffas dessa unga vuxna av höjda biljettpriser. De har gått från 25 procents rabatt till att nu få en prishöjning på kanske fem procent på ordinarie biljettpris.

Vi socialdemokrater hade i vårt budgetförslag ett riktmärke för prishöjningar på max 2,5 procent. Vi tycker att rabatten för funktionshindrade och sjukpensionärer är bra, men vi krävde i vår budget också att rabatten för ungdomar, upp till 25 år, skulle återställas. Vi står fast vid de kraven.

Lena Malm (S)

2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden Västra Götaland