Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Transportstyrelsen ser uppenbarligen inte inlandssjöfarten som en naturlig och integrerad del av det svenska landtransportsystemet och resultatet är en fortsatt ökning av lastbilstrafiken på våra vägar, skriver Bertil Arvidsson.
Transportstyrelsen ser uppenbarligen inte inlandssjöfarten som en naturlig och integrerad del av det svenska landtransportsystemet och resultatet är en fortsatt ökning av lastbilstrafiken på våra vägar, skriver Bertil Arvidsson.

Dyra särregler för inlandssjöfarten ökar lastbilstrafiken

Det är lastbilarnas, inte pråmarnas, säkerhet som behöver höjas. Ge sjöfarten likvärdiga konkurrensvillkor, skriver Bertil Arvidsson, senior advisor, transport och miljö.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Hållbara transporter, 6/1 - 18/1

Gunnar Ljungberg skriver i sitt debattinlägg att ”En ökad trafik på våra inre vattenvägar kan vara ett utmärkt bidrag i arbetet med att utveckla och förbättra transporterna i landet.” Det är mot den bakgrunden svårt att förstå att Gunnar Ljungberg i samma artikel försvarar de svenska tilläggs- och särregler som i Sverige gäller för EU-godkända pråmar och som medför så stora extrakostnader att pråmarna inte kan konkurrera med lastbilen. Syftet med särreglerna påstås vara att höja säkerheten men då pråmarna statistiskt är drygt tio gånger säkrare än lastbilen, mätt per tonkilometer, är detta ju rena tosserierna. Det är ju lastbilarnas säkerhet som behöver höjas!

Till råga på eländet har pråmarna i Sverige dessutom lotstvång på samma sätt som ett indiskt fartyg som besöker Sverige en gång under sin livstid.

Problemet är att på Transportstyrelsen hanteras sjöfarten av en egen avdelning, Sjöfartsavdelningen, som arbetar helt isolerade och där pratar man om sjösäkerhet, inte trafiksäkerhet.

Dyra särregler

Resultatet är att sjöfartsavdelningen, med hänvisning till sjösäkerheten, inför mycket dyra särregler för inlandssjöfarten. Resultatet blir att lastbilstrafiken ökar på vägarna och antalet dödade och skadade i trafiken ökar. Om vi skall få ner antalet olyckor måste gods flyttas från landsväg till vattenväg. Det kommer att ske med svensk pråmtrafik så snart pråmtrafiken får konkurrera på lika villkor med lastbilen så som 22 000 pråmar gör i övriga EU.

Det är politikerna som är ansvariga och som måste agera när Transportstyrelsen inte förstår att räkna pråmtrafik som en naturlig del av det svenska transportsystemet

För att stoppa experternas regelhysteri har man i EU infört en förordning, 2007:1244, om konsekvensutredning. Efter påtryckning från Tillväxtverket har Transportstyrelsen nu, i efterhand, gjort en sådan konsekvensutredning. Den visar att Transportstyrelsens extrakrav och särregler är verkningslösa. Nyttan är ”inte kvantifierbar”.

Transportstyrelsen ser uppenbarligen inte inlandssjöfarten som en naturlig och integrerad del av det svenska landtransportsystemet och resultatet är en fortsatt ökning av lastbilstrafiken på våra vägar. Fler döda och skadade. Ökade utsläpp av klimatgaser. Tilltagande trängsel. Helt i onödan då det finns ett säkrare och mer miljövänligt alternativ; vattenvägen. Här behövs en förändring på Transportstyrelsen som ju nu de facto stoppar det säkraste transportalternativet.

Det är politikerna som är ansvariga och som måste agera när Transportstyrelsen inte förstår att räkna pråmtrafik som en naturlig del av det svenska transportsystemet.

Bertil Arvidsson

senior advisor, transport och miljö