Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Dubbla garantier ger mer byråkrati – inte kunskap

Den så kallade åtgärdsgarantin som regeringen har presenterat garanterar inte kunskap, den garanterar bara att det blir fler blanketter för lärare och rektorer att fylla i. Men det verkar inte Karin Pleijel (MP) begripa, skriver bland andra Helene Odenjung (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Tidigt stöd i skolan, 24/10

Redan med gällande lagstiftning är skolan skyldig att skyndsamt sätta in det stöd som eleverna behöver, problemet att det inte görs i Göteborg. Regeringens nya förslag på tidiga åtgärder riskerar att skapa en olycklig dubbelreglering av arbetet med stödinsatser. Såväl Skolverket som Sveriges kommuner och landsting, SKL, menar att regeringens förslag blir styrande över beslut som ska tas av professionen själva.

Förutom ökad detaljstyrning så skulle förslaget leda till kraftigt ökad administration för lågstadielärare och övrig personal. Internationella undersökningar visar att svenska lärare redan i dag använder en större del av sin tid till administration och mindre tid till undervisning. Lärare och elever behöver få mer tid tillsammans, inte mindre.

Förslaget har presenterats som en läsa-skriva-räkna-garanti, men är egentligen en åtgärdsgaranti där lagen anses uppfylld om åtgärderna satts in. Det innebär att det blir själva åtgärderna som hamnar i centrum, inte huruvida eleverna har uppnått kunskapsmålen eller inte.

Häpnadsväckande politik

Det är häpnadsväckande att Karin Pleijel (MP) vill driva igenom långtgående regleringar av vad rektorer och lärare ska göra i sitt dagliga arbete. Samtidigt överger hon den skolutredning som lagt grunden till en gemensam grundskolenämnd. Uppenbarligen är det viktigare att försvara regeringen än att renodla uppdrag, roller och ansvar. Utbildningssystemet måste präglas av en stödjande kultur, där det finns en tillit till att elevernas resultat omhändertas. Den insikten verkar nu vara bortblåst.

Karin Pleijel borde i stället städa framför egen dörr. För det är i Göteborg som det saknas pengar till tidiga insatser och det är här kunskapsmålen i lågstadiet inte följs upp. Skolan behöver inte fler formulär. Skolan behöver bättre förutsättningar, fokus på kunskapsuppdraget och studiero i klassrummen.

Helene Odenjung (L)

oppositionsråd

Kristina Tharing (M)

oppositionsråd

David Lega (KD)

oppositionsråd