Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sprututbytesmottagningen i Malmö.

Drogdöden tar inte semester – bättre vård krävs

Vi behöver utveckla svensk beroendevård. Med nationella program för naloxon och sprututbyten samt bättre samverkan kan många liv räddas. Dessa frågor måste högt upp på agendan och är inget vi kan ta semester ifrån, skriver Janette Olsson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Janette Olsson (S), andre vice ord-förande i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionfullmäktige-ledamot i Västra Götalandsregionen
Janette Olsson (S), andre vice ord-förande i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionfullmäktige-ledamot i Västra Götalandsregionen

Antalet människor som dör av droger i Sverige har mer än tredubblats på bara tio år. Dödstalen är fortsatt de näst högsta i hela EU. Detta har det under våren rapporterats om med följande debatt om beroendevård. Men förvånansvärt lite händer. En av de viktigaste åtgärderna som EU:s narkotikabyrå lyfter fram som ett sätt att minska dödligheten av överdoser är utdelning av nässprejen naloxon till missbrukare och deras anhöriga. Sprejen häver en överdos av heroin eller smärtstillande läkemedel.

Läkemedlet naloxon används inom vården för att häva just överdoser, men många hinner inte till sjukhus i tid. Därför har man diskuterat att dela ut naloxon till missbrukarna själva, så att medicinen finns till hands när överdosen är ett faktum. Det har prövats i bland annat USA, Tyskland, Danmark och Norge.

Beroendekliniker i Skåne och i Stockholm ligger i startgroparna för att börja med att kunna dela ut nässprejen. Processen har försenats och kan vara igång först vid årsskiftet 16/17 på grund av juridiska skäl. Tyvärr tar inte missbruket uppehåll. I protest mot dröjsmålet planerar Svenska brukarföreningen att dela ut naloxon gratis på Sergels torg i Stockholm inom några veckor. Man kan nästan skönja en ängslighet i svensk beroendevård. Den måste vi lämna bakom oss.

Själv har jag skrivit en motion till regionfullmäktige om att också Västra Götalandsregionen ska följa Skånes exempel.

Ingen värdig beroendevård

Vi borde i Sverige utreda att införa ett nationellt naloxonprogram. Det är inte värdigt beroendevården år 2016 att det ska bero på var man som missbrukare bor för att få tillgång till rätt hjälp. Något som i dag är fallet med sprututbytesprogrammen. Dessa program måste vara nationella så att liv kan räddas.

Region Östergötland erbjuder inget sprututbytesprogram. Därför har Brukarföreningen Östergötland, en förening för aktiva droganvändare, sedan en tid tillbaka delat ut rena sprutor gratis i Linköping.

Men nu berättar de att polisen vid ett flertal tillfällen beslagtagit dessa sprutor. Polisen har enligt narkotikalagstiftningen rätt att beslagta sprutor. Detta visar på det absurda i beroendevården och att det är ett lotteri om man får tillgång till skadereducerande åtgärder eller inte.

Arbetet att utveckla beroendevården måste därför fortsätta.

Missbruksutredningens slutsatser (SOU 2011:35) tryckte på vikten av att samhället samordnar och förbättrar sina insatser mot missbruk. Samhällets vård och insatser når endast en liten del av alla med beroende. Detta gäller tyvärr än i dag fast utredningen nu har några år på nacken.

Självklart förödande

Samarbetet mellan landsting och kommun behöver vara sömlöst. Vården och de sociala insatserna från kommunen behöver samverka. Att som missbrukare till exempel få tillgång till vård men inte ha ett boende är självklart förödande. Göteborg är också igång med Bostad först som bygger på tanken att den som är hemlös måste få sin bostadssituation löst innan han eller hon kan ta itu med sitt missbruk. Personen erbjuds därför en permanent bostad med ett eget kontrakt. Kommunens mobila team finns hela tiden tillhands för att stötta. Metoden har prövats med goda resultat både i USA och i Norden.

Att satsa på socialmedicinska mottagningar borde vara självklart men också där är diskussion kring gränsdragning och ansvar nödvändiga hinder att passera. Det finns på sina håll i Västra Götalandsregionen intentioner att landsting och kommun gemensamt bedriver socialmedicinska mottagningar för att inte riskera det vi ofta sett, att patienten faller mellan stolarna.

Måste få större inflytande

För att behandlingen av personer med missbruksproblem ska bli effektiv krävs att den enskilde får större inflytande och är delaktig på ett helt annat sätt än tidigare när det gäller den egna vården. Som patient behöver man få sätta mål för sitt fortsatta liv. Personer med missbruksproblem har i dag i praktiken en svagare ställning än flertalet andra patientgrupper. Missbruksvården är ofta villkorad på ett sätt som vore otänkbart när det gäller annan vård. Får man ett återfall skrivs man ofta ut från sin behandling. Man behöver se över de olika insatserna och vad de har för effekt.

När äldre blir utskrivna från sjukhus har en del kommuner förstärkt hemgångsteam som möter upp. Den tanken kan utvecklas att också gälla psykiatrin och beroendevården!

Vi behöver politiskt sätta jämlik och tillgänglig beroendevård högt upp på agendan. Här kan vi inte ta semester.

Janette Olsson (S)

andre vice ord-förande i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionfullmäktige-ledamot i Västra Götalandsregionen