Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Redan innan coronaviruset spreds över världen hade ökningstakten i världshandeln minskat och de påfrestningar som pandemin därefter inneburit för världsekonomin, ger vid handen att alla till buds stående redskap måste aktiveras för att vända den nedåtgående utvecklingen. En öppen och regelstyrd handel är det grundfundament som fungerat väl under decennier, skriver debattörerna.
Redan innan coronaviruset spreds över världen hade ökningstakten i världshandeln minskat och de påfrestningar som pandemin därefter inneburit för världsekonomin, ger vid handen att alla till buds stående redskap måste aktiveras för att vända den nedåtgående utvecklingen. En öppen och regelstyrd handel är det grundfundament som fungerat väl under decennier, skriver debattörerna.

Driv på för nytt frihandelsavtal nu när Biden blir president

I spåren av pandemin brottas många länder inom EU med sina egna ekonomier och tvingas till ökad skuldsättning. För att komma ur detta prekära läge går det inte att sluta sig ytterligare. Istället krävs det öppenhet och framför allt att världens två största ekonomier – EU och USA – knyter starkare band sinsemellan. Det är dags att ta upp den tappade tråden och återuppta förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP, skriver bland andra Jessika Roswall, Europapolitisk talesperson (M)

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En ny amerikansk president kommer att tillträda. På många sätt kommer Joe Bidens valseger att förändra USA:s omvärldspolitik. Även om vi inte vet hur den nya linjen kommer att formas i detalj finns det god anledning att vara förhoppningsfull. Det är inte rollen som världspolis som är önskvärd, däremot ett öppnare förhållningssätt till frihandel internationellt samarbete. Något en orolig värld skulle må väl av.

I spåren av covid-19 har BNP sjunkit i alla länder förutom Kina och världshandeln utvecklats i ett lugnare tempo. Många länder inom EU brottas med sina egna ekonomier och tvingas till ökad skuldsättning. För att komma ur detta prekära läge går det inte att sluta sig ytterligare. Istället krävs det öppenhet och framför allt att världens två största ekonomier – EU och USA – knyter starkare band sinsemellan. Det är dags att ta upp den tappade tråden och återuppta förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) utifrån en uppdaterad agenda.

Legat på is

TTIP-förhandlingarna mellan EU och USA var nära att slutföras under Barack Obamas presidentskap, men hann inte gå i mål och har sedan dess legat på is. Förutsättningarna är i dag annorlunda. Ett transatlantiskt frihandelsavtal är om möjligt än mer angeläget nu, inte minst på grund av den ekonomiska den kris som USA, Europa och i stort sett hela världen genomlider.

För Europa och Sverige borde möjligheterna till ett starkare transatlantiskt samarbete gynnas av att USA återigen får en president som inser vikten av multilateralt och regelbaserat samarbete. Men det betyder inte att handelsrelationerna mellan EU och USA per automatik kommer att förbättras, särskilt inte med tanke på de protektionistiska strömmar vilka under coronapandemin vuxit sig allt starkare. De som propagerar för mer slutenhet och protektionism drar dock helt fel slutsatser av den pågående krisen. Om den hållningen får sätta agendan riskerar vi att slå in på en väg bort från vad som har varit så framgångsrikt för Sverige och världsekonomin i stort.

Som stabila företrädare för icke statsstyrd marknadsekonomi skulle EU och USA gemensamt kunna agera motvikt till de auktoritära ekonomier där Kina är främsta företrädaren.

Utifrån rådande världsläge är behovet av frihandelsvänliga röster större än på mycket länge. Där har Sverige en viktig roll att spela och borde driva på för att EU tar initiativ till återupptagna frihandelsförhandlingar med USA. Och varför är det viktigare i dag än för fyra år sedan då TTIP lades på is?

Framför allt ser vi att de expansionistiska och auktoritära krafterna tar sig allt mer utrymme. Vi ser ett Kina som de senaste åren flyttat fram sina positioner. Genom aggressiva investeringar i strategiskt viktiga samhällsfunktioner söker landet nå kontroll över fysisk och digital infrastruktur i länder långt bortom dess eget territorium. Detta frestar på EU och dess medlemsländer vilket renderat i skärpt lagstiftning i Sverige och EU. Samtidigt driver USA på egen hand en handelskonflikt mot Kina med högst oklart resultat. Som stabila företrädare för icke statsstyrd marknadsekonomi skulle EU och USA gemensamt kunna agera motvikt till de auktoritära ekonomier där Kina är främsta företrädaren. Det bästa sättet att markera denna gemensamma hållning vore att återupprätta den transatlantiska axeln som ter sig alltmer angelägen.

Respektera kritiken

Den kritik som tidigare fördes fram mot TTIP måste respekteras och beaktas vid ett omtag. Det är inte detsamma som att all kritik ska omfamnas, men bör med öppet sinne vägas in tillsammans med andra aspekter som uppkommit under de senaste fyra åren. Utvecklingen i ljuset av handelskonflikten mellan USA och Kina visar påtagligt på betydelsen av ett frihandelsavtal mellan de två största globala demokratiblocken.

Redan innan coronaviruset spreds över världen hade ökningstakten i världshandeln minskat och de påfrestningar som pandemin därefter inneburit för världsekonomin, ger vid handen att alla till buds stående redskap måste aktiveras för att vända den nedåtgående utvecklingen. En öppen och regelstyrd handel är det grundfundament som fungerat väl under decennier. I dagsläget finns inget alternativ till frihandel om man har ambitionen att upprätthålla en fungerande global världshandel.

Förändra spelplanen

Därför menar vi att ett fungerande frihandelsavtal mellan världens två största ekonomier i grunden skulle förändra spelplanen positivt för världshandeln i stort och för de 28 berörda länderna. För Sveriges och svenska företags del skulle det innebära stora möjligheter med ett avtal på plats varför Sverige bör vara pådrivande för att förhandlingarna mellan EU och USA återupptas.

Jessika Roswall, Europapolitisk talesperson (M)

Hans Wallmark Utrikespolitisk talesperson (M)

Hans Rothenberg, Ledamot utrikesutskottet (M)