Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rickard Färdig, leg psykolog, medicine doktor och vd för Mindler.
Rickard Färdig, leg psykolog, medicine doktor och vd för Mindler.

Digitala psykologbesök kan ge mer jämlik vård

Digitala psykologbesök kan bidra till att möta den stora efterfrågan på psykologiskt stöd. Och minska onödigt lidande och långa sjukskrivningar, skriver Rickard Färdig, Mindler.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vården i Sverige ska vara jämlik och rättvis. Alla ska kunna få högkvalitativ vård inom rimlig tid – oavsett var man bor och vilken ekonomi man har. Den psykiska ohälsan är mer utbredd än någonsin och en tredjedel av landets vårdcentraler saknar egna psykologer. Behovet av en lösning är både stort och brådskande. Digitala psykologbesök kan bidra till att möta den stora efterfrågan på psykologiskt stöd – men de bör inte likställas med nätläkare!

Av dagens sjukskrivningar beror 44 procent på psykisk ohälsa, och kostar samhället mellan 77 och 100 miljarder kronor varje år.

Av dagens sjukskrivningar beror 44 procent på psykisk ohälsa, och kostar samhället mellan 77 och 100 miljarder kronor varje år. Men trots att nästan en tredjedel av primärvårdsbesöken, omkring 12 miljoner besök årligen, rör psykisk ohälsa är det bara tre till fyra procent av dessa patienter som får träffa en psykolog för bedömning och behandling. Bristen på psykologer och långa väntetider är några av problemen. De orsakar onödigt lidande för individen som mår dåligt, och kan leda till ännu högre kostnader för samhället på grund av långa sjukskrivningar.

Vi som erbjuder digitala psykologtjänster, där man till exempel kan träffa en psykolog i mobilen, är bekymrade över att digitala psykologbesök ofta likställs med digitala läkarbesök.

Den digitala utvecklingen i vården går snabbt. Digitala läkarbesök har ökat kraftigt på senare tid, och både hyllats och kritiserats. Vi som erbjuder digitala psykologtjänster, där man till exempel kan träffa en psykolog i mobilen, är bekymrade över att digitala psykologbesök ofta likställs med digitala läkarbesök. Det finns nämligen en stor skillnad. Vetenskaplig forskning visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) som genomförs digitalt av en psykolog är mycket effektiv som behandlingsmetod för de vanligaste psykiska besvären, som stress, ångest, depression och sömnsvårigheter.

Med hjälp av digitala psykologbesök kan fler människor få hjälp att lämna psykisk ohälsa bakom sig, oavsett var i landet man bor.

Med hjälp av digitala psykologbesök kan fler människor få hjälp att lämna psykisk ohälsa bakom sig, oavsett var i landet man bor. Om en vårdgivare, likt Mindler, är ansluten till landstinget kostar ett besök 100 kronor och frikort gäller. Det är alltså inte en kostnadsfråga när det gäller digitala psykologbesök, varken för patient eller vårdcentral.

Vi vädjar till beslutsfattare, vårdcentraler och landets invånare att sluta likställa aktörer som oss på Mindler med digitala läkarbesök. Med effektiva och säkra behandlingsmetoder som vilar på forskningsbaserad evidens kan vi bidra till att möta det skriande behovet av hjälp från psykologer. Låt inte förutfattade meningar mot digitala vårdtjänster stå i vägen!

Rickard Färdig

leg psykolog, medicine doktor och vd för Mindler