Det vore orealistiskt att tro att krav från oss skulle frige gisslan

Studentprotesterna mot Israels krigföring i Gaza är en viktig del av den akademiska friheten. De är nödvändiga för att uppmärksamma och motverka regeringens ökade styrning av Sveriges universitet samt deras medskyldighet i massmordet i Gaza, skriver Max Popovski och Taha Khatab.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

30/5 Varför kräver studenterna inte också att den israeliska gisslan friges

Bo Rothstein ifrågasätter varför vi studenter inte kräver att israeliska gisslan ska friges. Han försöker skapa en falsk balans mellan Hamas och PLO å ena sidan och apartheidregimen Israel å andra sidan, trots att det är den sistnämnda som är en ockupationsmakt och som i skrivande stund begår vad många folkrättsexperter kallar för ett folkmord på palestinier.

Sedan Nakba har Israel häktat hundratusentals palestinier, inklusive tiotusentals barn. Just nu sitter närmare 10 000 palestinier fängslade i Israel, många av dem barn, och varav tusentals är administrativt frihetsberövade utan rättegång, anklagelser, bevis, eller tidsbegränsning. Det är väldokumenterat att Israel använder sig av militärdomstolar och att svält, törst, nekad vård, tvångsförsvinnanden, och tortyr av palestinska fångar är vanligt förekommande.

ANNONS

Skapa likhetstecken

Rothstein blundar för att grundorsaken till problemet är Israels över 75 år av etnisk rensning och bosättarkolonialism. Hans kritik mot Hamas och PLO syftar till att skapa ett likhetstecken mellan dessa organisationer och Palestina, vilket han använder som ett argument för att deligitimera studentrörelsens stöd och solidaritet med det palestinska folket.

Vår orubbade solidaritet med ett folk som utsätts för vad som bara kan beskrivas som ett folkmord har Rothstein svårt att svälja.

Rothstein ifrågasätter varför studentprotesterna riktar sig mot universiteten. Jo, därför att vi är universitetsstudenter. Våra krav på Göteborgs universitet är genomförbara, vilket vi såg efter Rysslands invasion av Ukraina. Att universitetet skulle ha makten att befria palestinska eller israeliska fångar är orealistiskt. Därför är våra krav utformade och riktade på ett sätt som förpliktigar GU att agera utifrån dess egna värdegrund.

Självklart stödjer vi också kampanjer mot andra institutioner och företag som möjliggör Israels fortsatta krigföring

Vi riktar våra krav mot israeliska universitet som GU samarbetar med eftersom dessa spelar en viktig roll i upprätthållandet av Israels apartheidregim och eftersom de samarbetar med israeliska vapenföretag, israelisk militär, och utvecklar militär teknologi som används mot den palestinska civilbefolkningen. Självklart stödjer vi också kampanjer mot andra institutioner och företag som möjliggör Israels fortsatta krigföring.

Vi och Rothstein är överens om att Netanyahu-regimen är kriminell och korrupt, och att Israels vedergällning i Gaza saknar proportioner. Göteborgs universitetsrektor Malin Broberg har dock vägrat att erkänna detta genom sin sista artikel på GP och fördömer våldet mot civila utan att särskilja mellan förtryckare och offer. Det är avgörande för svensk akademi att stå upp för global rättvisa och mänskliga rättigheter som vi undervisar i annars riskerar våra lärosätet förlora legitimitet på nationell och globalnivå.

ANNONS

GU Students for Palestine genom

Max Popovski

Taha Khatab

ANNONS