Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Shahbaz Khan (S), oppositionsråd. Bild: Patrick Sörquist

Det våras för gamla tiders dunkla bostadsmarknad

Det svaga högerstyret i Fastighetsnämnden vill ta bort kravet på att nya hyresrätter ska kunna sökas rättvist och transparent av alla. I stället skymtar nu åter den gamla tidens dunkla bostadsmarknad, där kontakter och gräddfiler avgjorde vem som fick lägenhet och vilka som aldrig fick chansen, skriver Shahbaz Khan (S) och Ali Moeeni (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg lider av akut bostadsbrist. För att lösa bostadsbristen behövs fler hyresrätter för vanligt folk. För att utvecklingen ska komma alla till del krävs det även att nybyggda lägenheter förmedlas transparent och rättvist. Därför kommer Socialdemokraterna att rösta nej till det tunna högerstyrets förslag om att sluta ställa krav på att nya lägenheter på kommunens mark ska förmedlas via kommunen.

Bostadsbristen slår hårt mot många, inte minst unga och barnfamiljer. Allt för många påbörjar sitt vuxna liv på en otrygg andrahandsmarknad. Familjer som vill skaffa barn tvingas vänta, för de vet inte när de kan få en större bostad. Våra förorter har stora problem med trångboddhet, där barn växer upp i hem med madrasser utbredda över vardagsrumsgolvet. Det finns över 600 akut hemlösa barn i Göteborg. Det är helt oacceptabelt. Därför ska kommunens mark användas för att gagna flertalet göteborgare, inte bara några få.

Skapar godtycklig turordning

Det kan tyckas självklart, men det är det inte. I dag har kommunen regler vid markanvisning – det vill säga när vi låter en privat aktör bygga på kommunens mark – där vi kan ställa krav på att nya hyresrätter ska förmedlas via Boplats. Det ger alla göteborgare möjlighet att söka nya bostäder, på ett öppet och transparent vis, utan att vara beroende av kontakter eller gräddfiler.

Det riskerar att skapa en godtycklig turordning där många göteborgare aldrig kommer att ha en chans att ens söka de lägenheter som byggs på göteborgarnas mark.

Detta vill det svaga högerstyret ta bort. Det riskerar att skapa en godtycklig turordning där många göteborgare aldrig kommer att ha en chans att ens söka de lägenheter som byggs på göteborgarnas mark. Vi beklagar att Demokraterna i fastighetsnämnden verkar ansluta sig till det svaga högerstyrets linje i den här frågan.

Göteborg utvecklas, och det byggs snabbt i stora delar av stan, men vi måste se till att utvecklingen kommer alla till del. När Fastighetsnämnden upplåter stadens mark till privata fastighetsägare är det därför självklart för oss socialdemokrater att det ställs tydliga krav på att de bostäder som byggs på marken ska kunna komma alla göteborgare till del.

Skapar ojämlika villkor

Att högerstyret och Demokraterna nu slagit sig samman för att slopa kravet på att privata hyresvärdar ska förmedla sina markanvisade hyresrätter via Boplats i både redan tecknade och framtida markanvisningsavtal är oroväckande. Det riskerar att skapa ojämlika villkor på hyresmarknaden om privata aktörer kan välja och vraka mellan hyresgäster de tycker passar bäst. Det finns många gånger ingen insyn i hur valet av hyresgäst går till och man ställer orimliga inkomstkrav för att sålla bort låg- och medelinkomsttagare.

Det finns många gånger ingen insyn i hur valet av hyresgäst går till och man ställer orimliga inkomstkrav för att sålla bort låg- och medelinkomsttagare.

Det allmännas intresse ska inte kunna fördelas till endast en liten skara bostadssökande som väljs ut på oklara grunder. Om det nuvarande kravet vid markanvisning tas bort är det precis en sådan utveckling av hyresmarknaden som vi riskerar att få. Det vore förödande.

Principiellt viktig fråga

Vi tycker också att det är olämpligt av högerstyret och Demokraterna att försöka driva igenom en så här stor och principiellt viktig fråga i fastighetsnämnden. Frågor av principiell beskaffenhet ska avgöras i kommunfullmäktige. Detta är en principiellt viktig fråga, som kommer att avgöra markanvisningar för lång tid framöver. Det är också en fråga om i vilken utsträckning kommunen prioriterar att lösa bostadsbristen framför kortsiktiga vinstintressen.

Därför kommer vi – vid fastighetsnämndens sammanträde på måndag den 18 mars – att rösta för att fullmäktige ska få besluta om reglerna för markanvisning. Vi föreslår även att fullmäktige röstar för en rättvis och transparent förmedling av bostäder som gagnar alla göteborgare, inte bara några få. Vi hoppas att fler partier gör detsamma.

Shahbaz Khan (S)

oppositionsråd

Ali Moeeni (S)

gruppledare, fastighetsnämnden