I ett ännu längre tidsperspektiv ser utvecklingen ännu dystrare ut. Tusentals barn är i dag traumatiserade, skadade, och har förlorat sina nära och kära. Många av dem kommer att växa upp med ett hat mot Israel som göder ett hämndbegär utan like, skriver debattören.
I ett ännu längre tidsperspektiv ser utvecklingen ännu dystrare ut. Tusentals barn är i dag traumatiserade, skadade, och har förlorat sina nära och kära. Många av dem kommer att växa upp med ett hat mot Israel som göder ett hämndbegär utan like, skriver debattören. Bild: Jehad Alshrafi

Det stora antalet civila dödsoffer göder hämndbegär och terrorism

Säkerhetsrådet har antagit en resolution för vapenvila som förhoppningsvis kan leda till ett slut på kriget i Gaza. Men ett slut på kriget betyder inte alltid fred. Om man inte noggrant planerar för en fred riskerar de långsiktiga konsekvenserna att bli nya krig och ökad terrorism i framtiden skriver Marco Nilsson.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Hur skapar man en terrorist? Forskningen har visat på att det finns flera faktorer som bidrar till våldsbejakande radikalisering. Men ett säkert sätt är att döda en persons familjemedlemmar och därefter lämna denne få framtidsutsikter för en bättre framtid. Detta är något som dagligen skett i Gaza sedan Israel inledde sitt militära svar på Hamas terrorattack den 7 oktober. Tiotusentals människor, många av dem kvinnor och barn, har dödats i flygbombningar och andra attacker.

Den israeliska regeringen säger sig ha haft som mål att utplåna Hamas. Att bli av med terrorism är inget ovanligt mål för stater, speciellt demokratier. De flesta stater använder sig av olika legitima metoder, även våld, för att bekämpa terrorism. Men i detta fall är det uppenbart att påståendet har varit vilseledande i ljuset av vad vi har tidigare lärt oss om antiterrorverksamhet och radikalisering.

ANNONS

Redan under USA:s så kallade krig mot terrorism prövade Barack Obama att använda missilbeväpnade drönare mot förmodade terrorister, till exempel i Afghanistan. Utfallet blev ett stort antal civila som fick sätta livet till som ”collateral damage”. Man resonerade att det ondskefulla i att döda ett visst antal civila var mindre än nyttan i att eliminera en terrorist. Ju mer högt uppsatt terroristen var, desto flera civila var man beredd att döda.

Nya potentiella terrorister

Men formeln för att göra dessa beräkningar i kostnads-nyttoanalysen visade sig ha en allvarlig brist. Den hade främst fokuserat på det moraliska i att offra civila, ofta kvinnor och barn, och totalt missat det faktum att överlevande blev så traumatiserade av attackerna att de löpte en stor risk att vilja hämnas. För varje terrorist som man eliminerade skapade man samtidigt flera nya potentiella terrorister, en ny generation som var beredda att gå med i terrororganisationer och ta till vapen. Och de nya terroristerna var ofta ännu mer förvissade om att de hade rättvisan på sin sida och att det var de som slogs mot ondskan och inte vice versa.

Israel har också haft en formel för hur många civila som får dödas för att komma åt Hamasmedlemmar. Även om det inte finns helt pålitliga siffror från Gaza är det är dock klart att den amerikanska policyn i Afghanistan bleknade i jämförelse eftersom Israel har tillåtit ett mycket större antal döda civila. Denna strategi har inte varit så effektiv för terrorbekämpning som Israels regering påstått, inte ens i ett kortare militärt perspektiv i slagfältet. När den israeliska militären har deklarerat ett område som rensat från Hamasmedlemmar har de ändå snart dykt upp igen i samma område, kanske försvagade med ännu mera motiverade. Det går att försvaga Hamas, men det är svårt att utplåna dem militärt.

ANNONS

I ett längre tidsperspektiv ser utvecklingen ännu dystrare ut. Tusentals barn är i dag traumatiserade, skadade, och har förlorat sina nära och kära. Många av dem kommer att växa upp med ett hat mot Israel som göder ett hämndbegär utan like. Om Israel och världssamfundet inte vill eller kan motverka detta har Israels regering lyckats föreviga terrorhotet. Att stötta Hamas finansiellt har tidigare varit Netanyahus strategi för att splittra palestinierna och slippa skapandet av en palestinsk stat. Därför är det viktigt för Sverige, EU och resten av världen att pressa på ännu hårdare för följande saker.

För det första måste man ta verkliga steg mot en tvåstatslösning medan de krafter som varit emot detta, det vill säga både Netanyahu och Hamas, fortfarande är försvagade på grund av kriget.

Om inte detta görs, kommer den onda cirkeln med terrorism och krig att börja om igen, och varken Israel eller palestinier kommer att kunna leva i säkerhet

För det andra måste en omfattande återuppbyggnad av Gaza få finansiering. Om inte EU och USA gör detta kommer pengarna att komma från andra stater som Iran som har helt andra intressen med att stötta Hamas och en fortsatt konflikt.

Och för det tredje måste stora resurser satsas på att behandla traumatiserade barn samt ge dem en möjlighet att leva, inte som eviga flyktingar i världens största utomhusfängelse, utan i en stat som erbjuder en mera hoppfull framtid. Om inte detta görs, kommer den onda cirkeln med terrorism och krig att börja om igen, och varken Israel eller palestinier kommer att kunna leva i säkerhet.

ANNONS

Marco Nilsson, docent i statsvetenskap vid Jönköping University

ANNONS