Med en strutsliknande strategi väljer Gunnar Hökmark och Christofer Fjellner, till skillnad från många av sina europeiska partikolleger, att bortse från fakta, skriver Marit Ulvskog (S).

Det ska vara ordning och reda på EU:s arbetsmarknad

Det är dags för EU att se till sina medborgares behov, inte bara till företagens. Vi behöver ordning och reda på den gemensamma europeiska arbetsmarknaden. Lönedumpningen måste upphöra. Detta är vår chans att göra EU:s arbetsmarknad mera rättvis med lika lön för lika arbete på samma plats, skriver Marita Ulvskog (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

På måndag röstar Europaparlamentets sysselsättningsutskott om förslaget till nya regler för utstationerad arbetskraft, det vill säga personer som arbetar i ett annat land än där de är anställda.

Detta är vår chans att göra EU:s arbetsmarknad mera rättvis, med lika lön för lika arbete på samma plats, schyssta anställningsvillkor och en grundläggande social trygghet för alla.

Förslaget är hett omdiskuterat och industrins lobbyister kämpar in i det sista för att försämra det. Kritikerna menar att de nya reglerna skadar den fria rörligheten för medborgarna och den fria rörligheten för tjänster.

Men i förslaget finns ingenting som kommer att hindra Europas medborgare från att röra sig fritt eller arbeta i det land de önskar. Där finns inte heller något som hindrar europeiska företag att sälja sina tjänster till andra EU-länder.

Hindrar hänsynslöst utnyttjande

Vad de nya reglerna däremot kommer att hindra är att företag i Sverige och andra länder hänsynslöst utnyttjar utländsk arbetskraft, utan respekt för kollektivavtalsenliga löner eller grundläggande anställnings- och trygghetsvillkor.

För oss socialdemokrater är det absolut grundläggande att en gemensam marknad måste ha gemensamma regler. Inget företag i något EU-land ska kunna konkurrera ut andra med hjälp av usla villkor, dumpade löner och en arbetsmiljö som sätter människors liv och hälsa på spel.

Dagens regler leder till dumpade löner som sprider sig till fler arbetstagare, på fler arbetsplatser. Vissa företag försöker skapa sig ekonomiska fördelar och konkurrera med andra genom att runda den svenska modellen, undvika att teckna kollektivavtal och genom att behandla människor som vore de en handelsvara. Om denna EU-sanktionerade sociala dumpning får fortsätta så kommer EU att slitas itu inifrån.

Arbetstagare i A- och B-lag

Det handlar om arbetstagare, uppdelade i A- och B-lag, som inte ens får prata med varandra på arbetsplatserna. Bristen på eget inflytande skapar dessutom en arbetsmiljö där de anställda mår allt sämre, både psykiskt och fysiskt.

Många väljer att skylla situationen på de utstationerade arbetstagarna. Det är en ohållbar situation som är både orättvis och genererar onödig oro och hat. Så ska vi inte ha det på någon arbetsplats.

Allt fler ledamöter, över hela det politiska spektrumet i Europaparlamentet, har insett allvaret i situationen och vad detta leder till. I utskottsarbetet har vi lyckats hittat kompromisser att enas om över blockgränserna. Tyvärr gäller det inte våra svenska moderater som tycks helt ointresserade av konsekvenserna för arbetstagarna.

Moderaterna försöker tvärtom hävda att de nya reglerna inte behövs och att förslaget till och med skulle hota den svenska modellen. Jag undrar bara hur Gunnar Hökmark (M) kan tro att lika lön för lika arbete på samma plats skulle hota den svenska modellen? Hur mycket moderaterna än skulle önska så är inte den svenska modellen ett tomt begrepp som kan fyllas med vilket innehåll som helst.

Vi socialdemokrater tar ansvar för att EU:s gemensamma regler på den gränsöverskridande arbetsmarknaden ska fungera som det ursprungligen var tänkt och återställer därför villkoren som gällde före lex-Laval. En rättvis arbetsmarknad är en förutsättning för ett socialt Europa som också ser till medborgarnas behov.

Marita Ulvskog (S)

tf ordförande i Europaparlamentets sysselsättningsutskott och delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i parlamentet