Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det ska bli en trygg stads- och bostadsmiljö

Centralenområdet ska bli en trygg stads- och bostadsmiljö. Inte kontoriserad höghusslum. Boende, arbetsplatser, restauranger, offentlig service, handel med mera kommer i stället att bidra till en levande miljö, skriver planarkitekt Simon Wallqvist, Göteborgs stad.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Centralenområdet, 22/2

Göteborg utvecklas. Just nu pågår ett omfattande planeringsarbete på väg från vision till genomförande. Vi beräknas bli 150 000 fler göteborgare och behöver nya bostäder fram till år 2035 och en stor del av dessa kommer att byggas inom Älvstaden. Älvstaden är ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt runt de centrala delarna av Göta älv. I Centralenområdet inom Älvstaden planeras en tät och blandad innerstad med verksamheter och bostäder.

Hur planerar vi för bostäder i centrala utvecklingsområden som Centralenområdet? Hur fungerar de hus som nu planeras som bostäder? frågar sig Bertil Engelbert i sin debattartikel ”Nya höghusen i Göteborg riskerar bli slum”.

Välkommet inspel i debatten

Debattören är orolig för de bostadsmiljöer som skapas och då framförallt hemmamiljön i de planerade höghusen. Det är intressanta frågor som tas upp och vi välkomnar inspelet i debatten. De sociala levnadsförhållandena och livsmiljön i området är viktiga aspekter att hantera i planeringen. Den forskning som Engelbert hänvisar till tar vi gärna del av för vårt fortsatta arbete.

I dagsläget är bedömningen att det finns vissa negativa aspekter med bostäder i höga hus men att de sammantaget vägs upp av de positiva aspekterna med att tillföra bostäder i området. Bygglagstiftningen med tillhörande regelverk ska garantera att bostadens inre miljö blir god och fungera för människor med olika behov och i olika åldrar. Hur den psykosociala bostadsmiljön utvecklas är en gemensam produkt av dess invånare, användare och den fysiska miljön.

Levande miljö över hela dygnet

Kommer då Centralenområdet att bli ett kontoriserat område med kriminalitet, missbruk och prostitution som Bertil Engelbert skriver?

Nej, området som helhet planeras så att det innehåller en blandning av verksamheter och bostäder, men även restauranger, kulturverksamheter, offentlig service, handel med mera som kommer att bidra till en levande miljö över hela dygnet. Verksamheter och arbetsplatser betyder inte bara kontor. Viktigt att komma ihåg är att det här också är ett stationsområde med ett flöde av resenärer över dygnet som befolkar området.

Området ska bli en trygg stads- och bostadsmiljö. Detta är något som vi genom bred samverkan mellan offentliga och privata aktörer arbetar med. I arbetet finns stora utmaningar såsom hur vi skapar en miljö som ska upplevas som privat bostadsmiljö, där boende känner att de hör hemma, samtidigt som miljön är en av stadens mest publika och offentliga platser.

Frågorna som Bertil Engelbert ställer är viktiga och något vi jobbar vidare med när vi planerar området runt Centralstationen.

Simon Wallqvist

planarkitekt för Centralenområdet, stadsbyggnadskontoret