Det räcker nu, bostad åt alla!

Dagens bostadspolitik gynnar bara dem som ändå inte drabbas av bostadsbristen. Därför uppmanar vi Göteborgs politiker att använda de verktyg som redan finns att bygga både snabbare och billigare, skriver bland andra Nora Myrne Widfore, Göta studentkår.

ANNONS

I dag saknar fler göteborgare än någonsin en fast bostad. 24 000 unga i Göteborgsregionen bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar. 22 000 bor i otrygga och tillfälliga boendeformer. Migrationsverkets siffror visar att av de 1 100 nyanlända som fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till Göteborg 2017, är en stor del i akut behov av bostad.

Bostadssituationen i Göteborg är svår även ur ett studentperspektiv, och det beräknas behövas minst 7 000 nya studentlägenheter för att alla studenter vid terminsstart ska ha någonstans att bo.

Garanterar välfärden

Bostäder åt alla handlar om att garantera välfärden. Refugees Welcome Housing Sweden, Göta studentkår, jagvillhabostad.nu och Hyresgästföreningen Region Västra Sverige gör därför ett upprop där vi kräver att allas rätt till bostad måste prioriteras – nu.

ANNONS

Att ha en bostad är en mänsklig rättighet. Att det inte kan garanteras i Sverige 2017 är pinsamt. Kontakter, pengar eller andra, diskriminerande faktorer ska inte påverka huruvida en får någonstans att bo eller inte. Att ha en trygg bostad är en förutsättning för ett värdigt liv.

För studenter som inte får en bostad kan det innebära att drömutbildningen inte blir av och att unga vuxna inte får chansen att utbilda sig eller arbeta med det de önskar. För nyanlända som inte får bostad kan det innebära att de blir kvar i flera år på olika anläggningsboenden och får svårt att etablera sig i samhället. Situationen i dag leder till trångboddhet, bostadssegregation, oseriösa andra- och tredjehandskontrakt samt i längden en ökad hemlöshet.

Måste börja prioritera rätt

Om Göteborgs politiker vill att staden ska vara en attraktiv plats som lockar människor att etablera sig här måste de prioritera rätt. Dagens fokus i bostadspolitiken gynnar bara dem som ändå inte skulle drabbas av bostadsbristen. Därför uppmanar vi Göteborgs politiker att använda de verktyg som redan finns för att bygga både snabbare och billigare. Utnyttja det statliga investeringsstödet eller stötta innovativa civilsamhällesaktörer att bygga annorlunda åt unga vuxna.

Om fyra år firar Göteborg 400 år. Men för att vi verkligen ska ha anledning att fira måste alla göteborgare kunna få ett hem till en rimlig kostnad. Vi hoppas att bostadsfrågan tas på allvar såväl inför som efter valet 2018. Det räcker nu.

ANNONS

Mimmie Håkansson

Refugees Welcome Housing Sweden – Göteborg

Nora Myrne Widfore

ordförande Göta studentkår

Eva Thorpenberg

Hyresgästföreningen Region Västra Sverige

Patrik Andersson

ordförande jagvillhabostad.nu – Göteborg

ANNONS