Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Det räcker inte med pengar till vården

Bara mera pengar till vården är inte lösningen på vårdens utmaningar. Professionsdrivet förbättringsarbete, forskning, samarbete, förenklingar och digitala hjälpmedel behövs för att korta vårdköer, skriver bland andra Henrik Ripa (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Bild: Stefan Bennhage

Replik

Vården, 15/6

Att bara tillföra mer pengar till vården och sedan tro att det ger mer vård och kortare köer är en villfarelse. Stora satsningar har gjorts på hälso- och sjukvården de senaste fem åren av GrönBlå Samverkan. Resurserna har ökat med 7 miljarder och ca 3 000 fler har anställts. Det krävs andra insatser än bara mer pengar.

Socialdemokraterna påstår att de investeringar som görs i nya operationssalar är för uthyrning till privata vårdgivare. För att korta vårdköer och ge högkvalitativ vård behövs fler moderna operationssalar och rutinmässiga operationer behöver flyttas från Sahlgrenska till andra sjukhus för att ge plats åt högspecialiserad vård. Investeringarna är satsningar på personalen och på patienterna. I vissa fall kan det bli aktuellt att köpa vård av andra landsting och av privata vårdgivare, då de kan erbjuda snabbare, billigare och ibland bättre vård och då vore det ju dumt att utesluta det. Fler vårdgivare, fler alternativ och valfrihet är smart och samhällsekonomiskt.

Vi står inför stora utmaningar och kan inte organisera vården som tidigare. Vi har en växande äldre befolkning och ökade krav från medborgarna att kunna nå vården snabbt. Befolkningens uppfattning om förtroendet för hälso- och sjukvården ger en bild av hur vården fungerar och har stor betydelse för den fortsatta utvecklingen. SKL:s Hälso- och sjukvårdsrapport 2019 som släpptes i förra veckan visar att det är minskat förtroende och bristande tillgänglighet i vården, speciellt hos dem som söker vård ofta.

Samtidigt läggs resurser på medicinsk forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder vilket gör att vi har ökad kvalitet i vården. Överlevnaden vid cancer, efter stroke och hjärtinfarkt ökar, vilket är glädjande. En utveckling som sparar både lidande samt skattemedel och gör att personalen kan ägna sig åt andra patientgrupper. Brist på personal och kompetens är en annan anledning som tvingar oss till att tänka nytt. Vårdens medarbetare ska jobba med rätt saker som skapar värde för patienterna.

Därtill behövs förenklingar och hjälpmedel i administrationen, där stora satsningar på digitalisering pågår som kommer avlasta personalen. Det pågår mycket förbättringsarbete på våra sjukhus och genom ännu mer tillit och uppmuntran till personalen, som kan sin profession, utvecklas vården, ger bättre arbetsmiljö och utrymme till ytterligare satsningar på personalen och investeringar.

Henrik Ripa (M)

Ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Katarina Lundin (C)

Ledamot

Pernilla Wendesten (KD)

Ersättare

Hans Broberg (L)

Ledamot

Birgitta Losman (MP)

Ledamot