Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Jakop Dalunde (MP) europaparlamentariker och gruppledare för den gröna partigruppen i Europaparlamentets transportutskott.

Det måste bli enklare att ta tåget i Europa

Ska vi minska flygandet måste det bli lättare att boka tågresor i Europa. Med stora satsningar på enklare bokningssystem, höghastighetståg och fler nattåg kan tågresandet få den renässans som klimatet kräver, skriver Jakop Dalunde (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Sverige växer en folkrörelse för människor som gärna vill resa utomlands, men som på grund av flygets klimatpåverkan föredrar att resa med tåg i stället för flyg. De riktigt dedikerade är med i facebookgruppen ”Tågsemester” som med sina cirka 30 000 medlemmar är en samlingsplats där tågresenärer kan utbyta tips om lämpliga tågbolag och rutter för utlandsresor.

Detta initiativ är givetvis fantastiskt men att europeiska tågresenärer är hänvisade till facebookgrupper är samtidigt ett tecken på ett politiskt och marknadsmässigt misslyckande. Det finns uppenbarligen en marknad för hållbart tågresande men då behöver flera politiska hinder rivas längs vägen. Vi förespråkar därför ett antal reformer för att underlätta tågresandet i Europa och göra tåget till ett konkurrenskraftigt alternativ till flyget:

1. Förenkla bokningen av längre tågresor

Till skillnad från när man bokar en flygresa finns det ingen gemensam bokningssajt där det går att boka sammanhängande tågresor mellan olika EU-länder, utan resenärerna måste själva pussla ihop resan och boka alla delsträckor var för sig.

Anledningen till avsaknaden av gemensam bokningssajt har varit att flera statliga europeiska tågbolag inte vill ha öppna bokningssystem, eftersom bolagen vill att kunden ska använda just deras sida och på så sätt undvika att bli jämförda med konkurrerande bolags priser och avgångar. Vi gröna lade därför i våras ett förslag i EU-parlamentet om så kallad ”öppen data”. Det innebär att tågbolagen måste öppna upp sina bokningssystem och därigenom möjliggöra för bokningssajter där alla europeiska tågbolag ingår. Förslaget vann gehör inom Europaparlamentet och röstades igenom under parlamentets slutomröstning i november.

Nu väntar förhandlingar med EU:s ministerråd och EU-kommissionen innan vårt förslag om förenklat tågresande kan bli bindande lagstiftning. Här återstår ett viktigt arbete att övertyga medlemsländernas ministrar att statliga järnvägsbolag och andra inhemska tågaktörer kommer vara de största vinnarna på att det blir lättare att boka tågbiljetter.

Fördelarna med att bokningssystemen till Europas tågbolag släpps fria överstiger med råge eventuella nackdelar. Med ett enklare bokningssystem försvinner en viktig konkurrensfördel för flyget gentemot tåget och det totala antalet resenärer kan öka, vilket naturligtvis kommer gynna tågbolagens omsättning. Tågbolagen kommer dessutom gynnas av att marknaden för tågbiljetter utvidgas från en oftast rent inhemsk marknad, till att nå kunder i hela Europa.

2. Öka samarbetet mellan tågbolagen vid missade avgångar

Ett annat grönt förslag som antogs av Europaparlamentet är att en tågresenär som missar en anslutande resa på grund av ett försenat tåg ska ha rätt att ta nästa avgående tåg med samma destination, även om det sker med en annan operatör. Eftersom många längre tågresor innehåller flera byten är detta en avgörande reform för att öka tågets konkurrenskraft.

Samma system används redan av flygbolagen som sinsemellan reglerar vem som ska stå för kostnaden vid förseningar och missade anslutningar. Även i detta avseende finns all anledning att tro att ökat samarbete mellan olika aktörer och enkla regler vid förseningar kan bidra till att öka den sammantagna efterfrågan på internationella tågresor.

3. Ett nätverk av europeiska höghastighetståg

I våra grannländer bygger man en höghastighetsjärnväg som ska koppla samman Tyskland och Danmark via Fehmarn Bält. Även Frankrike, Spanien och Italien har knutit samman sina stora städer med höghastighetståg. Medan våra grannländer bygger för att länka samman Europa med tåg, saknas ett tydligt internationellt perspektiv i den svenska infrastrukturplaneringen. Sverige bör nu ta chansen att bygga höghastighetsbanor som kan kopplas samman med ett nätverk av europeiska höghastighetståg med potential att utmana flyget om att vara det snabbaste och mest bekväma sättet att resa på inom Europa.

Miljöpartiet i EU-parlamentet har utarbetat en långsiktig plan med förslag för hur ett sådant nätverk av sammanlänkande järnvägsförbindelser skulle kunna se ut med syftet att avsevärt förkorta restiderna mellan större europeiska städer.

4. Öka antalet nattåg

Nattåg är ett suveränt klimatvänligt alternativ till flyget. Som resenär vaknar man upp utvilad på resmålet utan att behöva vänta in bagage och transfer till centrum. Miljöpartiet kämpar därför för fler och bättre nattågsförbindelser i hela EU och att Trafikverket ska få i uppdrag att upphandla nattåg till Europa. Vår erfarenhet är att många gärna byter ut flyget mot tåget om nattågen blir mer tillgängliga.

Ska vi minska flygandet är det första steget att det inte är tio gånger krångligare att ta tåget än att flyga. Med stora satsningar på enklare bokningssystem, höghastighetståg och fler nattåg kan tågresandet i Europa få den renässans som klimatet kräver.

Jakop Dalunde (MP)

Europaparlamentariker och gruppledare för den gröna partigruppen i Europaparlamentets transportutskott