Kent Ekeroth (SD).
Kent Ekeroth (SD).

Det handlar inte om kollektiv inlåsning av asylsökande

Viktor Bankes angrepp mot mina argument för asylförvar verkar vara förvånansvärt dåligt underbyggt med fakta, skriver Kent Ekeroth (SD).

ANNONS
 
    <strong>Kent Ekeroth</strong> (SD), Sverigedemokraternas rättspolitiska talesman
Kent Ekeroth (SD), Sverigedemokraternas rättspolitiska talesman

Slutreplik

Asylförvar, 8/8 och 11/8

Banke påstår att KD:s utspel om transitcenter är riktat mot att klarlägga asylsökandes identitet och att det därmed skiljer sig från mitt förslag. Enligt Migrationsverkets siffror för 2015 saknade 81 procent av asylsökande ID-handlingar. Samtidigt har Migrationsverket begränsade möjligheter att verifiera handlingarnas äkthet även för dem som har pass – det kostar inte mer än 1 000 dollar att köpa ett falskt syriskt pass enligt medierapporter. Därmed skulle KD:s förslag i praktiken resultera i att de allra flesta asylsökanden skulle hållas i förvar tills deras ärenden är avgjorda.

Inte heller påståendet om att asylförvar skulle strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter stämmer. Artikel 5 av konventionen innehåller en rad undantag: däribland ”när någon är berövad friheten för att förhindra att han obehörigen reser in i land”. En absolut majoritet av asylsökande saknar både ID-handlingar och inresetillstånd till Sverige. Det förefaller märkligt att en person som titulerar sig asylrättsjurist inte vet bättre än så här.

ANNONS

Ingen kollektiv inlåsning

Mitt förslag handlar inte om något slags kollektiv inlåsning vilket Banke påstår. Varje asylsökande ska få sitt eget överklagbara beslut – i enlighet med grundlagen och Utlänningslagen som redan i dagsläget innehåller bestämmelser som gör det möjligt att sätta personer med oklar identitet i förvar. Rättssäkerheten får inte rubbas.

Däremot har Banke rätt när han skriver att inskränkningar i rörelsefriheten för asylsökande bör vara nödvändiga och motiverade. I flera terrorattentat denna sommar har terrorister bevisade kopplingar till migrantströmmen. Samtidigt har Sverige uttryckligen pekats ut som ett land dit IS skickar terrorister under täckmantel av asylsökande. Säpo delar uppfattningen att ett terrordåd kan vara nära förestående att döma av att terrorhot ligger på näst högsta nivån.

Dock menar Banke att allt detta inte är tillräckligt för att skydda oss och hänvisar till att det sker attentat även i Syrien, Irak och andra länder. Detta är hemskt. Dock ligger min lojalitet som politiker hos mina väljare i Sverige, inte i Syrien, Irak eller internationella organisationer. Därför väljer jag att lägga fram verkningsfulla förslag i stället för att relativisera våld och fortsätta låtsas som att vi inte befinner oss i en extraordinär situation.

Kent Ekeroth (SD)

Sverigedemokraternas rättspolitiska talesman

ANNONS