Alarmister. Genom att tala om ungdomar som ”förleds” av allt från dans eller videospel till homosexualitet eller ”transideologi” målas en alarmistisk bild upp av ett samhälle i upplösningstillstånd, skriver Lukas Romson.
Alarmister. Genom att tala om ungdomar som ”förleds” av allt från dans eller videospel till homosexualitet eller ”transideologi” målas en alarmistisk bild upp av ett samhälle i upplösningstillstånd, skriver Lukas Romson.

Det finns ingen transideologi

Det finns ingen transideologi. Det som finns är enskilda transpersoner som bara vill ha samma rättigheter som alla andra, skriver Lukas Romson, jämlikhetskonsult och transexpert.

ANNONS

Replik

Könsidentitet, 3/3

Olof Edsinger varnar för ”transideologin” som antas förföra barn och lura dem att tro att de inte är ”riktiga” pojkar eller flickor. Det är inte helt olikt konspirationsteorier om en annan minoritetsgrupp han och Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) ogillar, nämligen homosexuella. Och inte så långt från hur oönskade minoritetsgrupper i alla tider pekats ut som samhällsomstörtare.

Det finns ingen transideologi. Det som finns är enskilda transpersoner som bara vill ha samma rättigheter som alla andra. En del av oss av sluter oss samman och jobbar solidariskt för att stötta varandra och ställa politiska krav. Ihop med allierade bildar vi en transrörelse.

ANNONS

Vi gör samma sak som feminismen alltid gjort. Vi kräver lika rättigheter, för alla transpersoner. En del av oss behöver kirurgi för att kunna leva med våra kroppar. Vård som läkarna är ense om är effektiv och viktig. Andra behöver inte behandling, men vill ändå kunna få ett ID-kort som de kan legitimera sig med, i samma kön de lever som. Utan att avkrävas en diagnos de inte ens vill ha. Solidariskt arbete för lika rättigheter är inte individualism, har aldrig varit.

Vill bevara konservativa värderingar

Edsingers farhågor liknar de bokstavstroendes vanliga påståenden om moraliskt förfall om vi tillåter ”allt”. Så har det låtit från det hållet i decennier. Genom att tala om ungdomar som ”förleds” av allt från dans eller videospel till homosexualitet eller ”transideologi” har de målat upp en alarmistisk bild av ett samhälle i upplösningstillstånd, genom alla tider. Ibland beror det på rädsla, men ofta har det handlat om att kontrollera radikala röster och bevara konservativa värderingar.

Den kristna högern kombinerar gärna sin konservativa moral med en medeltida syn på kvinnor. Det går hand i hand med annan konservatism, allt från skilsmässor till yrkesarbetande kvinnor har utpekats som omoraliska av konservativa krafter genom historien. Edsinger och SEA är de som i dag går i bräschen för att inskränka aborträtten. Och föga förvånande är det nästan bara män som företräder SEA. Så mycket för Edsinger nyväckta intresse för feminism.

ANNONS

Jag är troende kristen och har levt med Gud i snart femtio år. Käre Olof, du kan inte ta vare sig Gud eller min tro ifrån mig eller andra troende transpersoner. Vi är här för att stanna, vi är älskade och vi kliver inte in i garderoben igen.

Lukas Romson

jämlikhetskonsult och transexpert

ANNONS