Det är dyrt att vara fattig – nu blir det än värre

Vi är tillbaka till sekelskiftet i svensk bostadspolitik där människor står med sitt bohag på gatan eftersom inte politiken tar sitt ansvar. Det är dags att göra det nu, skriver Hyresgästföreningen.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Göteborg har rekordhög bostadsbrist, störst i Sverige, samtidigt infördes 1 maj 2019 en ny rutin i alla Göteborgs socialtjänster som innebär att bostadslösa slussas ut från tidigare beviljat boende, trots att de inte har någonstans att ta vägen annat än till ett vandrarhem.

Ökade samhällskostnader blir en konsekvens genom att stödet till bland annat idéburna organisationer måste förstärkas samt kostnader för kriminalitet och ohälsa ökar. Detta är en situation skapad av den utsatthet hemlöshet leder till, för de drabbade berövas inte endast en bostad utan en fast punkt där man kan ordna förskoleplats till barnen, etablera sociala kontakter och ordna en sysselsättning. Det krävs år av köande för ett förstahandskontrakt i Göteborg.

ANNONS

Inte socialtjänstens uppgift

Göteborgs stads socialtjänst lovar att arbeta för att alla barn ska få en god start i livet och hårt arbetande socialsekreterare gör sitt bästa, varje dag, för att uppfylla den målbilden. I Göteborgs stads hemlöshetsplan som bland annat innefattar strategier för att minska den akuta hemlösheten och antalet hemlösa barn skriver man att ett hem är grundläggande för möjligheten att forma sin tillvaro och planera för framtiden.

Vi efterlyser skattefria underhållsfonder, statliga topplån och rot-avdrag för hyresrätter

Det är inte socialtjänstens uppgift att lösa den strukturella hemlösheten, det vill säga boende för dem som inte har någon problematik förutom att de saknar en bostad, men då inte staten och kommunen tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen hamnar uppgiften på socialtjänsten. Den som är utlämnad till andrahandsmarknaden tvingas betala oskäliga hyror, det är dyrt att vara fattig och det skapar ohälsa.

Rikspolitikens uppgift

Vi är tillbaka till sekelskiftet i svensk bostadspolitik där människor står med sitt bohag på gatan eftersom inte politiken tar sitt ansvar. Hyresgästföreningen menar att ingen kommun själv kan lösa dagens problem utan vägen till förändring måste gå genom rikspolitiken.

Vi efterlyser skattefria underhållsfonder, statliga topplån och rot-avdrag för hyresrätter. Det ägda boendet subventioneras med 40 miljarder om året, medan hyresrätten inte får någonting. Politikerna måste våga ändra på det!

Hyresgästföreningen region västra Sverige genom

ANNONS

Kristofer Lundberg

regionordförande västra Sverige, ordförande Angered Göteborg

Christina Abrahamsson

ordförande Centrum Göteborg

Marita Andersson

ordförande Hisingen Göteborg

Ronny Bengtsson

ordförande Västra Göteborg

Helen Calner

ordförande Västra Frölunda Göteborg

Gunnar Johnsson

ordförande Östra Göteborg

Pamela Möller – Ajani

ordförande Norra Göteborg

ANNONS