Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vernersson och Broman glömmer också att säga att det är vänsterpartister som tillsammans med miljöpartister och socialdemokrater i riksdagen fattat beslut om de regler som man beskyller oss för att följa, skriver debattörerna.
Vernersson och Broman glömmer också att säga att det är vänsterpartister som tillsammans med miljöpartister och socialdemokrater i riksdagen fattat beslut om de regler som man beskyller oss för att följa, skriver debattörerna.

Det är regeringen som skurit ner på LSS – inte vi

Alice Vernersson (V) och Jenny Broman (V) skriver att Alliansen i Göteborg sviker de med funktionsnedsättning. Vad de inte nämner är att det är V, S och MP som beslutat om de regler som vi följer gällande LSS. Och vi i Göteborg kan inte fullt ut kompensera för regeringens nedskärningar, skriver bland andra Åsa Hartzell (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

1/5 Högern sviker de med funktionsnedsättning

Vernersson och Broman skriver också att man haft flera förslag på förbättringar inom området. Vad man inte nämner är att förslagen är väldigt vagt utformade och utan tanke på att kontrollera vad det kostar. Alliansen tillsammans med Demokraterna har lagt liknande förslag där vi ber förvaltningen förklara vilka åtgärder man kan göra samt vad det kostar. Vi vill till exempel att det ska vara möjligt att ha olika utförare och kombinationer av hjälp. Hur man söker detta måste bli både tydligare och enklare samt att information om förändringar bör ha lång framförhållning.

Drivit på

Vernersson och Broman glömmer också att säga att det är vänsterpartister som tillsammans med miljöpartister och socialdemokrater i riksdagen fattat beslut om de regler som man beskyller oss för att följa. Vi välkomnar att Vänsterpartiet vaknat upp från sin slummer i skuggan av den socialdemokratiska regeringen. Vi i Alliansen har varit engagerade sedan den borgerliga regeringen införde LSS 1994. Vi har sedan 2016 debatterat och drivit på för att stoppa regeringens krypskytte mot LSS. Sedan Socialdemokraterna ändrade i regleringsbrevet på Försäkringskassan har tusentals personer med stora behov fallit ur LSS.

I Göteborg kan vi inte kompensera fullt ut för regeringens nedskärningar. Vi har försökt dämpa effekterna genom följande: Specialisering av handläggare, infört funktionshinderjurister, kvalitetshöjande fortutbildningar för personalen samt anställt en funktionshinderombudsman. I en verksamhet som ska verka likvärdigt för alla medborgare måste man ha klara regler att hålla sig till. Det går inte att höfta och ibland vara mer tillåtande och ibland inte.

Vi satsar även drygt 175 miljoner kronor på åtgärder som går ut över vad lagen kräver

Göteborg är en av de bästa städerna att leva i för funktionshindrade. Vi satsar även drygt 175 miljoner kronor på åtgärder som går ut över vad lagen kräver. Exempel på detta är Dalheimers hus, Eldorado, Socialt arbetskooperativ Klippanhuset, Mötesplats Nordost, Habersättning till deltagare inom daglig verksamhet, Kommunalt bostadstillägg, Resor till och från daglig verksamhet, Personligt ombud och bidrag till föreningslivet inom funktionsstöd. Vill Vänstersidan omfördela dessa medel så bör det ske i samarbete med Funktionshinderorganisationerna. Om inte en omfördelning är aktuell så återstår skattehöjningar, det har i och för sig Vänsterpartiet alltid förespråkat, men det är inte pengar utan utveckling och konkreta förslag som skapar ett bättre samhälle.

Åsa Hartzell (M) ordförande för Funktionsstödsnämnden

Jens Adamik (L) 1:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden

Andreas Fock (KD) Ledamot Funktionsstödsnämnden