Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Norge är Sveriges viktigaste handelspartner. Trafiken över Svinesundsbron är större än över Öresundsbron. Nu behövs en höklassig järnvägsutbyggnad mellan Oslo-Göteborg-Köpenhamn, skriver Hans Cedermark.

Det är nu dags att bygga Scandinavian Railway Link

Järnvägen mellan Oslo och Göteborg och vidare till Köpenhamn är i akut behov av uppgradering för att möta framtidens behov. Men varken regeringen eller Trafikverket kommer att ta några initiativ. Därför bör Oslo, Halden, Göteborg, Helsingborg och Malmö bilda ett gemensamt bolag och arbeta för att en högklassig järnvägsutbyggnad Oslo-Göteborg-Köpenhamn kommer till stånd, skriver Hans Cedermark.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

P G Gyllenhammar lanserade begreppet Scandinavian Link redan 1984 och insåg att det behövdes bättre förbindelser Oslo-Göteborg-Köpenhamn för bilar och tåg.

Motorvägen är färdig. I dag är restiden med tåg Oslo-Göteborg cirka fyra timmar. Banan har låg standard och trafiken i Norge är lokal med många stopp. Det går inga svenska direkttåg. Operatören NSB kör två tåg per dag i varje riktning och hotar med att lägga ner trafiken i Sverige.

Vi fick alltså inga förbättrade resmöjligheter. Hur har det kunnat bli så här?

2012 presenterade den norska regeringen Høyhastighetsutredningen förslag på bättre resmöjligheter mellan Sverige och Norge. 2013 fick Trafikverket uppdraget att delta i planeringen av banan Oslo-Göteborg-Köpenhamn i samarbete med det norska Jernbaneverket. 2014 tonade regeringen Löfven ner uppdraget. Varför det? Det förefaller obegripligt med hänsyn till Göteborgs stads preferenser och infrastrukturministern Anna Johanssons (S) ursprung som kommunalråd i Göteborg.

8 Million City

Utredningarna om högklassig järnväg i västra Skandinavien mynnade ut i projektet 8 Million City och slutrapporten kom 2014. I styrgruppen fanns ledande politiker från berörda regioner och städer, bland andra Anneli Hulthén (S) från Göteborg. Rapporten tog upp den gynnsamma utvecklingen av arbetsmarknaden, den goda samhällsekonomiska lönsamheten genom helt förändrat resmönster och möjligheterna till extern finansiering. Norrmännen var beredda att ta investeringen Oslo-Öxnered om Sverige tog ansvaret för förbättringarna på Västkustbanan och den successiva utbyggnaden av höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Utredningen beskrev en utbyggnad i etapper enligt följande:

Etapp 1: Ny höghastighetsbana Halden-Öxnered och Tågaborgstunneln i Helsingborg

100 km, ca 37 mdr, restid Oslo-Göteborg 2:03 h, restid Göteborg-Köpenhamn 2:49 h.

Etapp 2: Förbättringar till höghastighetsstandard Göteborg-Kungsbacka och Helsinborg-Lund

50 km, ca 9 mdr, restid Göteborg-Köpenhamn 2:24 h.

Etapp 3: Ny höghastighetsbana Ski-Sarpsborg

50 km, ca 15 mdr, restid Oslo-Göteborg1:38 h.

Etapp 4: Ny höghastighetsbana Öxnered-Göteborg

70 km, ca 21 mdr, restid Oslo-Göteborg 1:15 h.

Etapp 5: Ny höghastighetsbana Sarpsborg-Halden och Kungsbacka-Helsingborg

225 km, ca 65 mdr, restid Oslo-Göteborg 1:08 h, restid Göteborg-Köpenhamn 1:45 h.

Göteborg skulle bli ett nav

Sverigeförhandlingen har uppdraget att se till att höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö byggs ut för att minska restiden till 2 respektive 2 ½ timmar. Projektering pågår och medel för de första etapperna finns reserverade. Totalkostnaden uppskattas till 230 mdr.

Vad innebär det för Göteborgsregionen om planerna på höghastighetståg till de tre närmaste huvudstäderna förverkligas? Arbetsmarknadsregionen blir så mycket större. Vi får en injektion i näringslivet. Man kan exempelvis bo i Oslo, Jönköping eller Halmstad och arbeta i Göteborg eller vice versa. Göteborg skulle bli navet i västra Skandinavien. Kapacitet för ökad godstrafik frigörs på befintliga banor. Det skulle skapa tillväxt och framtidstro.

Vi utgår från att de åtgärder som ligger i den svenska infrastrukturplanen 2014-2025 för Västkustbanan; Varbergstunneln, Dubbelspår Ängelholm-Maria stn och uppgradering till 250 km/h också genomförs. Låt oss vidare se till att man bygger etapperna 1+2+3, investering ca 61 mdr, under åren 2025-2035.

Går inte styra bilen från baksätet

Varje år i november hålls en nordisk infrastrukturkonferens i Helsingborg. Det är fokus på järnvägen Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Svaret på frågan varför ingenting görs blir från Sverigeförhandlarna att det inte ingår i uppdraget från regeringen. Och Anna Johansson säger att det inte är aktuellt.

Då går frågan till Karin Svensson Smith (MP) som är ordförande i Riksdagens trafikutskott. Hon beklagar att det i infrastrukturpropositionen för investeringar 2018-2029 inte finns med några åtgärder enligt utredningen 8 Million City. Hon suckar uppgivet och säger att det inte går att styra en bil från baksätet och hon menar förmodligen att det är regeringen som sitter i framsätet och styr med Stockholmsinriktning.

Karlstad och Örebro kommuner har tillsammans med berörda regioner bildat ett bolag som heter Oslo-Stockholm 2.55 AB vars syfte är lobbying för järnvägsutbyggnad så att man får en restid med tåg på 2 timmar och 55 minuter. Bolaget har redan förmått Trafikverket att göra en åtgärdsvalsstudie. Bolagsbildningen är ett alert initiativ från två kommuner som inte vill sitta i baksätet.

Förslag till handlingsplan

Norge är Sveriges viktigaste handelspartner. Trafiken över Svinesundsbron är större än över Öresundsbron. Scandinavian Railway Link är Skandinaviens viktigaste infrastrukturprojekt och har mycket stor betydelse för klimatet. Intressenterna i 8 Million City bör ta intryck från Karlstad och Örebro och inse att varken regeringen eller Trafikverket kommer att ta några initiativ.

Kommunerna Oslo, Halden, Göteborg, Helsingborg och Malmö föreslås härmed att tillsammans med berörda regioner bilda ett bolag Scandinavian Railway Link AB. Bolagets uppgift blir att skapa kontakter med regeringarna och trafikverken i Sverige, Norge och Danmark och arbeta för att en högklassig järnvägsutbyggnad Oslo-Göteborg-Köpenhamn kommer till stånd. Bolagsbildarna bör inledningsvis verka för att den svenska regeringen i den nationella infrastrukturplanen säkerställer att sträckan Halden-Öxnered och återstående sträckor på Västkustbanan vid Varberg och Helsingborg får en prioriterad plats i planen.

Hans Cedermark

civ ing trafikplanering