Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Redan när den planerade Lindholmsförbindelsen kopplas till Västlänken får vi ett attraktivt och fungerande tunnelbanenät som till cirka 80 procent redan är finansierat. De kompletterande tunnlarnas 1,9 km (i berg) kostar en bråkdel av Västlänkens 7 km med sina långa och dubbla stationer, skriver debattörerna. Bild: Niels Sylwan
Redan när den planerade Lindholmsförbindelsen kopplas till Västlänken får vi ett attraktivt och fungerande tunnelbanenät som till cirka 80 procent redan är finansierat. De kompletterande tunnlarnas 1,9 km (i berg) kostar en bråkdel av Västlänkens 7 km med sina långa och dubbla stationer, skriver debattörerna. Bild: Niels Sylwan

Det är ni som är ute och cyklar

När tunnelbana tidigare utretts fanns inte Västlänken och planerna stupade på Göteborgs svåra markförhållanden. Nu bedöms tunnelbygget vara tekniskt möjligt och tunnlarna är på gång, skriver bland andra Gunnar Anjou, arkitet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

28/11 Tunnelbana i Göteborg och orealistiskt och dyrt

16/11 Använd Västlänken till att bygga tunnelbana i Göteborg

Med tunnelbana skulle Göteborg få helt nya förutsättningar att utvecklas som stad och centrum för regionen. Inom 15 år beräknas Göteborg ha fler invånare än Köpenhamn och Oslo har nu. Vår idé bygger på att moderna snabbspårvagnar kör in i en tunnelbanering och ut på befintlig spårväg. “Tunnelbanan” blir navet i kollektivtrafikens linjenät som utanför centrum går i markplanet.

Vårt förslag till tunnelbana för Göteborg utnyttjar de tunnlar som redan byggs eller planeras. De föreslagna utökningarna är begränsade och kräver ingen ytterligare uppgrävning i centrum. Större delen av vårt föreslagna linjenät utgörs av snabbspårväg på befintliga och uppgraderade banvallar i markplan.

Fungerande tunnelbanenät

Redan när den planerade Lindholmsförbindelsen kopplas till Västlänken får vi ett attraktivt och fungerande tunnelbanenät som till cirka 80 procent redan är finansierat. De kompletterande tunnlarnas 1,9 km (i berg) kostar en bråkdel av Västlänkens 7 km med sina långa och dubbla stationer.

Den första etappen halverar antalet spårvagnslinjer genom Brunnsparken och Drottningtorget och löser därmed dagens trafikpropp för spårvagnar och bussar.

Fortsatta utbyggnader i centrum (ringlinje och anslutningar) kan genomföras allteftersom staden växer, behoven uppstår och finansieringen är klar. Utanför centrum uppgraderas spårvägen.

Större delen av vårt föreslagna linjenät utgörs av snabbspårväg på befintliga och uppgraderade banvallar i markplan.

Västlänken behövs inte för pendeltågen men tunnlarna behövs för att göra spårvägen till snabbspårväg. Det är viktigare att göra lokaltrafiken attraktiv än att investera för tågpendling och utflyttning!

Vi är eniga med Frick och Hermansson om att förstärka Göteborgs yttre spårvagnsnät. I centrum däremot är spårvagnarna i vägen – där behöver vi göra plats för fotgängare och cyklister.

När det gäller kostnaderna är det ni som är ute och cyklar.

Gunnar Anjou,

Lars Nordström

Niels Sylwan

Ingmar Andreasson