Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

David Lega (KD), kommunalråd i Göteborg

Det är dags att skrota stadsdelsnämnderna

Göteborg präglas av bristande likvärdighet, utdragna kommunala processer och otydlighet i vem som ansvarar för vad. Det är dags att avveckla stadsdelsnämnderna, skriver David Lega (KD) och Magnus Berntsson (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Stadsdelsnämnderna infördes för att öka närheten till medborgarna och öka möjligheten till lokala anpassningar av stadens verksamheter. Man ville också öka det demokratiska inflytandet och ge medborgarna bättre möjligheter till dialog med politiker. Goda intentioner, men vi måste fråga oss om syftena uppfylls.

Göteborg ser i dag annorlunda ut än när stadsdelarna infördes för 30 år sedan. Det är inte självklart att behålla den organisation som skapades då. Kristdemokraterna har därför landat i slutsatsen att det är dags att SDN-organisationen avvecklas och ersätts.

Bristande likvärdighet

Göteborg präglas av bristande likvärdighet, utdragna kommunala processer och otydlighet i vem som ansvarar för vad. Inom exempelvis funktionshinderområdet skiljer bedömningar sig åt beroende på vilken stadsdel som gör prövningen. Processer i den kommunala organisationen är långsamma och byråkratin stor.

När beslut tas om att till exempel bygga en ny skola har det gått flera år sedan behovsanalysen gjordes och behoven har hunnit förändras. Systemet är också svårt att förstå. Politiker i Utbildningsnämnden blir kontaktade med ärenden som rör grundskolan, och måste då hänvisa frågan vidare till någon stadsdel, därför att grundskolan är deras ansvar.

Det finns nu äntligen beslut om att lägga ansvaret för grundskola och förskola på centrala förvaltningar. Vi ser gärna att motsvarande sker med äldreomsorgen. Steget är inte långt när Lagen om valfrihet genomförs i hemtjänst under hösten.

Oerhört viktiga

Om alla dessa förändringar genomförs kvarstår bland annat ansvaret för funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg hos stadsdelarna. Det är oerhört viktiga verksamheter som ska ha de bästa tänkbara förutsättningar att fungera väl. Mot bakgrund av bristen på likvärdighet vi ser i dag och den otydlighet gentemot göteborgarna som organisationen innebär tycker vi att det är dags att avveckla stadsdelarna.

Detta är inte en enkel process. Det pågår i dagsläget ett antal stora utredningar i staden. Avskaffandet av SDN-organisationen får inte ske på ett sätt som äventyrar det viktiga arbete som pågår, men bör komma igång så fort som möjligt. Kristdemokraterna kommer att verka för att SDN-organisationen ersätts med en mer jämlik, effektiv och tydlig organisation, senast under nästa mandatperiod.

David Lega (KD)

kommunalråd i Göteborg

Magnus Berntsson (KD)

partidistriktsordförande, Kristdemokraterna Göteborg