Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

David Lega (KD), oppositionsråd och Hampus Hagman (KD), riksdagskandidat Göteborg

Det är dags att prioritera välfärden i Göteborg

Små barn i förskolan borde ha rätt till en trygg famn som har tid att trösta. Äldre förtjänar en trygg och värdig omsorg. Företag ska ha goda förutsättningar att verka i Göteborg. Allt detta borde du kunna lita på, skriver David Lega (KD) och Hampus Hagman (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kommunvalet 2018

I morgon: Demokraterna

Lika säkert som att solen går upp, är att oppositionspolitiker gnäller på det som går dåligt och klagar på det mesta – så ser nog de flesta på politiken, och det kan svårt att inte fastna i dessa hjulspår. Men här i Göteborg talar siffrorna för sig själva. Mätning efter mätning, på område efter område visar att göteborgarna får lite välfärd för skattepengarna. Detta trots att förutsättningarna är desamma för Göteborg som för alla andra kommuner. Vi har genom åren haft samma regeringar, samma lagar och samma statsbidrag som alla andra. Den stora skillnaden är ledarskapet. Det måste bytas ut.

Viktigaste ansvaret

När vi jämför Göteborg med andra städer ser vi stora skillnader på flera av kommunens allra viktigaste ansvarsområden:

* Barngrupperna i Göteborgs förskolor är betydligt större än både rikssnitt och Stockholm. Bakom statistiken finns mängder av barn som tillbringar dagarna i alldeles för stora grupper, med alldeles för lite personal som har tid för dem.

* Äldres nöjdhet med hemtjänsten i Göteborg rankas som en av de sämsta i landet. Det finns bara åtta kommuner där de äldre är mindre nöjda. Bakom statistiken finns äldre människor, som ofta slitit hela livet, som inte behandlas värdigt. Den äldre som har hemtjänst får besök av i snitt 15 personer under två veckor. När det ständigt kommer nya personer från hemtjänsten känner många otrygghet.

* Företagsklimatet rankas av företagarna själva som det nästan sämsta i hela landet. Bakom statistiken drabbar det förstås också människor, eftersom välfungerande företag är en grundförutsättning för välfärden. Att verka för ett bra företagsklimat är viktigt därför att det skapar jobb och därmed nya resurser till välfärden.

Förskola och äldreomsorg hör till kommunens allra viktigaste verksamheter, som påverkar hundratusentals göteborgare varje dag. Dessa verksamheter måste fungera. Dessa verksamheter måste ges högsta prioritet.

På alla dessa områden borde Göteborgspolitiken kunna bättre. Förskola och äldreomsorg hör till kommunens allra viktigaste verksamheter, som påverkar hundratusentals göteborgare varje dag. Dessa verksamheter måste fungera. Dessa verksamheter måste ges högsta prioritet.

Det lokala ledarskapet i Göteborg är förstås oerhört viktigt för utvecklingen här, men Göteborg är inte en isolerad ö. Kommunen behöver stöd och krav från riksdag och regering i att driva utvecklingen åt rätt håll.

Kristdemokraterna har i riksdagen tagit fram ett flertal förslag som stärker välfärden i hela landet som vi vill förverkliga i regeringsställning.

Alla barn ska vara trygga i förskolan, och alla föräldrar ska känna sig trygga med att lämna barn i förskolan. Det har sedan länge funnits rekommendationer från Skolverket på hur stora barngrupper i förskolan ska vara, men Göteborgs rödgröna ledning har tagit mycket lätt på dessa rekommendationer. Kommunen tillhör de sämre i landet, men är inte ensam om att ha för stora grupper i förskolan. Kristdemokraterna kräver nu att rekommendationerna skärps och blir lagkrav. I Göteborg har Kristdemokraterna tillsammans med Alliansen velat tillföra över 90 miljoner kronor extra för att öka kvaliteten och minska barngrupperna i förskolan. Vi kommer att fortsätta prioritera förskolan i allt kommande arbete.

Vi vill införa extrapengar till utförare, kommunala som fristående, som begränsar antalet personer från hemtjänsten till max tio olika under två veckor.

Den otrygghet som äldre känner på grund av att det ständigt kommer nya personer i hemtjänsten måste också motverkas genom kommunala och statliga åtgärder i samspel.

Vi menar att det krävs en kombination av kommunala och statliga satsningar för att förbättra tryggheten för äldre. Vi vill därför införa extrapengar till utförare, kommunala som fristående, som begränsar antalet personer från hemtjänsten till max tio olika under två veckor.

I Göteborg har Kristdemokraterna tillsammans med Alliansen infört valfrihet i hemtjänsten och kommer redan nästa år tillföra hundra nya äldreboendeplatser, om vi får möjlighet att styra staden. Kristdemokraterna vill att både hemtjänst och äldreboendeplats ska kunna garanteras. Den dagen en människa behöver hjälp ska hon kunna lita på att få det.

Företagare måste kunna vara stolta över att verka i Göteborg och trygga i att kommunen gör allt den kan för att förutsättningarna ska vara så bra som möjligt. Upphandlingar måste utformas så att fler kan lämna anbud. Bygglov och andra tillstånd måste hanteras snabbt och smidigt.

Attityderna från politiker och tjänstemän i organisationen måste förbättras kraftigt. De måste förstå företagarnas villkor och vi vill att obligatoriska kurser ska anordnas i detta. Företag är helt nödvändiga för att jobb och välfärd ska skapas.

Valet handlar om prioriteringar

Valet i september måste handla om prioriteringar. Det finns i dag en lång rad verksamheter, satsningar och åtaganden på alla möjliga områden. En kommunal mjölkgård, en kommunal cykelverkstad, ett kommunalt åkeri och kommunala hotell är bara några av de verksamheter som Göteborg genom åren satsat på i stället för barn, äldre och annan välfärd.

För oss kristdemokrater kommer inget av detta på fråga innan alla de brister och problem vi har i välfärden är åtgärdade. Små barn i förskolan borde ha rätt till en trygg famn som har tid att trösta. Äldre förtjänar en trygg och värdig omsorg. Företag ska ha goda förutsättningar att verka i Göteborg. Allt detta borde du kunna lita på.

David Lega (KD)

oppositionsråd

Hampus Hagman (KD)

riksdagskandidat Göteborg