Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot och äldrepolitisk talesperson och Ann Catrine Fogelgren (L), biträdande kommunalråd Göteborg.

Det är dags att prioritera Göteborgs äldre!

Göteborg har länge varit bland de sämsta av Sveriges kommuner gällande äldreomsorgen. Men med rätt politik kan de sista åren bli lika värdefulla som de första, skriver Ann Catrine Fogelgren (L) och Barbro Westerholm (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Liberalism innebär att varje människa ska ha frihet att forma sitt eget liv. Att öka årsrikas självständighet och frihet är en central uppgift i vår politik både nationellt och lokalt. Redan nu måste staden göra prioriteringar och satsningar som behövs för att klara den kommande ökningen av äldre som väntas efter år 2025.

Liberal äldreomsorgspolitik ökar äldres frihet. Liberalerna i Göteborg har tagit fram ett nytt program för äldreomsorgen med 30 förslag som skulle göra äldreomsorgen modern, trygg och rättvis. Alla människor är olika – också när vi blir äldre, och måste få mer inflytande över sin vardag. Med liberal politik ska den äldre själv kunna bestämma när, hur och av vem hjälp och stöd sker, utan kommunala pekpinnar.

Bekämpa åldersdiskriminering. Ett stort hinder för äldres självständighet och delaktighet är ålderismen, ålder är en grund för fördomar och nedvärdering av äldre med diskriminering som följd. Detta sker såväl i arbetslivet som inom hälso- och sjukvården och en rad andra områden. I gruppen äldre finns en rikedom av erfarenhet och kunskap som samhället behöver.

Frihet att välja boende. De flesta personer vill gärna bo kvar i sin bostad hela livet. Men för en del kommer önskan om att flytta till något mer anpassat, där det finns personal tillhands. Därför behövs en mångfald av boende för äldre, både på den ordinarie bostadsmarknaden och i särskilda boendeformer. Tillgängliga bostäder lönar sig. En hissinstallation betalar sig efter bara något år då det kan bidra till att den äldre kan bo kvar i sitt eget hem.

Äldre som är i behov av ett särskilt boende ska få det. Det finns i dag inte tillräckligt med platser och kön är väldigt lång. Nya boenden behöver byggas och gamla rustas upp. Vi ser gärna att fler aktörer än kommunen bygger och driver äldreboenden.

Personalen är viktigaste kvalitetsfaktorn. Vi måste ta tillvara på personalen inom äldreomsorgen, statusen för arbetet höjas. Kompetens- och ledarskapsutbildningar måste fortlöpande erbjudas, inom demens, undernäring och teknik. Första linjens chefer har en nyckelroll för kvaliteten, ofta med stort personalansvar, färre medarbetare per chef måste vara målet för att bättre kunna utveckla verksamheten.

De sista åren ska vara lika värdefulla som de första. Göteborg har länge placerat sig bland de sämsta av Sveriges kommuner gällande äldreomsorgen. De rödgröna har fått experimentera länge nog. Det behövs en ny politik för våra äldre.

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd Göteborg

Barbro Westerholm (L)

riksdagsledamot och äldrepolitisk talesperson