Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den nya skattepolitiken är en tvärnit för klimatomställningen

Den nytillträdda regeringen och dess stödparti kan inte anklagas för att sakna handlingskraft när det gäller klimatpolitiken. Utöver att lägga ner planerna på höghastighetståg, behålla Bromma flygplats och satsa på ny kärnkraft har regeringen lagt om centrala delar av skattepolitiken till den gröna omställningens nackdel, skriver Patrik Emblad, jur. dr. och lektor i finansrätt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För det första återkallas de nya regler för arbetsresor som skulle ha trätt ikraft vid årsskiftet. Enligt dagens regelsystem kan den som har kostnader för resor till och från jobbet göra avdrag för detta i sin deklaration. För resor med bil är avdraget schablonmässigt bestämt till 18,5 kr/milen. Eftersom kostnader för resor med bil ofta överstiger resor med andra färdmedel ger bilåkande rätt till ett större avdrag än med andra färdsätt. Den regeländring som skulle ha trätt ikraft vid årsskiftet innebär att arbetsresor istället skulle ge rätt till en lika stor minskning av skatten oavsett vilket färdmedel som används. Det skulle kraftigt gynna samåkning och kollektiva färdsätt. Regeringen och dess stödparti har nu valt att inte bara upphäva regeländringen, utan till och med förstärka avdragsrätten för arbetsresor med bil till 25 kr/milen. Avdraget ska också höjas för arbetsresor med förmånsbil till 12 kr/milen. Någon höjning ska däremot inte göras för förmånsbilar som drivs på el.

Laga sina prylar

För det andra höjs momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Som det är i dag beskattas dessa reparationer med 6 procent moms. Syftet med den låga momsen är att motivera människor att laga sina prylar istället för att köpa nytt. Regeringen och dess stödparti avser att höja denna momssats till 12 procent.

För det tredje har regeringen och dess stödparti beslutat att avskaffa klimatbonusen för köp av klimatbonusbilar. Stödet har framförallt avsett köp av elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp. För övriga bilar, såsom laddhybrider, har bonusen minskat för varje gram koldioxid som bilen släpper ut.

För det fjärde rör det sig om tillfälligt sänkt drivmedelsskatt och slopad koldioxidskatt för kraftvärmeverk. Skatten på bensin och diesel ska sänkas med 1 kr per liter och koldioxidskatten på bränsle som används i kraftvärme- och värmeverk ska slopas.

Det stämmer att Sverige är ett litet land, men det är också ett rikt land med höga utsläpp per capita

Ett argument som brukar användas för denna politik är att klimatet inte förbättras av att det blir dyrare för oss i Sverige att till exempel åka bil. Sverige påstås vara ett alltför litet land för att spela någon roll för de globala utsläppen.

Argumentet är svagt av två skäl. För det första kan man alltid driva detta argument till sin spets. Varje enskild individ har en otroligt liten del av världens totala utsläpp. Även den person som släpper ut mest i hela världen har en otroligt liten del av de totala utsläppen. Varför spelar det då någon roll vad någon människa i världen gör? Det stämmer att Sverige är ett litet land, men det är också ett rikt land med höga utsläpp per capita.

Större utsläpp

För det andra är det väldigt svårt att se hur rika västländer ska lyckas övertala stora länder som bland andra Indien och Pakistan att ställa om utan att själva göra det. I synnerhet eftersom rika västländer står för betydligt större utsläpp per capita.

Skatteåtgärder för en grön omställning är inte utan svårigheter. Fördelningspolitiskt är exempelvis klimatbonusen till elbilar framförallt ett stöd till bättre bemedlade grupper. Samtidigt är det dock en insats som möjliggör för fler att konvertera till el-bil.

Att ersätta dagens reseavdrag med en skattereduktion såsom var fallet med den regelförändring som skulle ha trätt ikraft vid årsskiftet har däremot en utjämnande effekt. Medan ett avdrag leder till en större skatteinbesparing för de med högre inkomster än de med lägre, är en skattereduktion lika stor för alla.

Installation av solceller

Det finns delar i den nya ekonomiska politiken som är bra för omställningen, såsom förslaget om bidrag till energieffektivisering av småhus, satsningar på industriklivet för att underlätta industrins klimatomställning, förstärkt skattereduktion för installation av solceller och tillfälligt slopad förmånsbeskattning av gratis elbilsladdning på jobbet. Samtidigt är det en stor del av den nya skattepolitiken som gagnar den gamla tidens utsläppstunga levnadsmönster. Det är inte en politik för omställning, utan tillbakaställning.

Patrik Emblad, Jur. dr. och lektor i finansrätt