Pengaregn över militären bromsar inte den globala uppvärmningen. Vapen hjälper inte dem som dör i vårdköer. Soldater kan inte ersätta lärare och socialarbetare som förebygger att unga dras in i gängkriminalitet. Inte heller kan militärt våld och hot ersätta diplomati för att skapa fredliga relationer mellan länder, skriver debattörerna.
Pengaregn över militären bromsar inte den globala uppvärmningen. Vapen hjälper inte dem som dör i vårdköer. Soldater kan inte ersätta lärare och socialarbetare som förebygger att unga dras in i gängkriminalitet. Inte heller kan militärt våld och hot ersätta diplomati för att skapa fredliga relationer mellan länder, skriver debattörerna. Bild: Lars Schröder/TT

Den nya militarismens strupgrepp på Sverige kan få katastrofala följder

Militarismen har tagit ett strupgrepp på Sverige. Ingen stark röst hörs längre för diplomati och fredlig konfliktlösning. Ska vi likt sömngångare låta katastrofen komma över oss utan att ens försöka stoppa den? Nu måste militarismens motkrafter upp på barrikaderna innan det är för sent, skriver Annika Lillemets och Valter Mutt.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Socialdemokraterna har förskingrat arvet efter Olof Palme och Alva Myrdal. Miljöpartiet, sprunget ur miljö-, kvinno- och fredsrörelserna, har försummat fredsfrågorna till den grad att man inte längre ens vill driva utträde ur Nato. Autentiska liberaler som Hans Blix framstår som ropande röster i öknen. Och Vänsterpartiet, som grundades som en reaktion på socialdemokratins eftergifter till den upprustningsivrande borgerligheten innan och under första världskriget, accepterar att två procent av BNP – 120 miljarder kronor – årligen ska gå till militären. Situationen nu påminner på ett kusligt sätt om den tiden. Är de militärindustriella komplexen och oligarkerna i öst och väst på väg att ännu en gång driva oss in i ett förödande storkrig?

ANNONS

Pengaregn över militären bromsar inte den globala uppvärmningen. Vapen hjälper inte dem som dör i vårdköer. Soldater kan inte ersätta lärare och socialarbetare som förebygger att unga dras in i gängkriminalitet. Inte heller kan militärt våld och hot ersätta diplomati för att skapa fredliga relationer mellan länder.

Potentiella fiender

Gemensam säkerhet byggs per definition mellan potentiella fiender. Det var budskapet till FN från en kommission för nedrustnings- och säkerhetsfrågor ledd av Olof Palme. I arbetet medverkade högt uppsatta politiker från olika delar av världen, inklusive från de båda supermakterna Sovjetunionen och USA.

En stor risk med ensidigt fokus på militära ”lösningar” är att metoder för fredlig konfliktlösning helt glöms bort. Blotta existensen av massförstörelsevapen som kärnvapen utgör en påtaglig fara. Någon kan frestas att använda dem i ett trängt läge och en katastrof kan också utlösas av misstag.

”Vi måste bruka vårt förstånd till att lika rigoröst planera för fred som vi har gjort det för krig”, påpekade fredspristagaren Martin Luther King. Verklig fred är mer än frånvaro av krig och kräver genomtänkta strategier, politiskt engagemang och resurser.

Det som har skapats av människor kan förändras av människor, som Olof Palme uttryckte det

Våld uppträder i många olika former, som behöver synliggöras och bekämpas. Det är exempelvis ett slags verbal våldsutövning att de som i vår tid försöker visa på fredliga alternativ till blind kapprustning föraktfullt avfärdas som ”fredsskadade”.

ANNONS

Och den rådande orättvisa ekonomiska världsordningen driver konflikter och skapar misär. Även i Sverige utövas ett slags ekonomiskt våld mot en allt större del av befolkningen som kämpar för att ha råd med mat och hyra. Men det är ingen naturlag. Det som har skapats av människor kan förändras av människor, som Olof Palme uttryckte det.

Sverige behöver ett fredsdepartement med uppgift att arbeta systematiskt och långsiktigt med att ersätta krigslogik med fredslogik på alla plan. En utarbetad modell för detta har tagits fram av den amerikanska kongressledamoten Barbara Lee. Grundtankarna i den motion om att upprätta ett Department of Peacebuilding som hon lägger fram årligen, med stöd av flera andra ledamöter, är tillämpliga även i Sverige.

Fredliga metoder

Departementet skulle främja förebyggande av konflikter och att finna fredliga metoder för att lösa pågående konflikter, både nationellt och internationellt. Lee tar upp ett brett spektrum av hot mot mänsklig säkerhet och understryker att förebyggande av våld har visat sig vara mycket kostnadseffektivt. Därtill framhåller hon vikten av att påverka normer och värderingar, att bygga en fredskultur, där skolan har en nyckelroll. Vidare skulle departementet driva på för nedrustning, särskilt av kärnvapen, och spela en viktig roll inom utrikespolitiken som motvikt mot Pentagon och hjälpa till att styra om USA:s relationer med omvärlden i en fredligare riktning.

ANNONS

Men dessa visionärers USA är inte det USA som Sverige riskerar att snart bli vasallstat till. I juni ska riksdagen rösta om ett bilateralt avtal med USA, det så kallade Defense Cooperation Agreement (DCA), som ger USA ensidigt närmast fria händer att agera militärt och placera personal och vapen i Sverige.

Sverige medansvarigt

Vi kommer inte att ha insyn i vem eller vad som förs in på svenskt territorium. Det finns inget undantag för kärnvapen. Den juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet sågar regeringens promemoria om DCA och menar att den inte duger som underlag för en proposition till riksdagen. I nämndens remissvar påpekas bland mycket annat att ”Promemorian borde klart ha rett ut i vilken utsträckning DCA-avtalet omfattar aktiviteter utanför Natosamarbetet och vilka säkerhetspolitiska och andra konsekvenser det i så fall skulle kunna få, till exempel om anläggningar i Sverige skulle kunna tänkas bli använda på något sätt i amerikanska militära operationer utanför Natos ram och om Sverige i så fall skulle kunna hållas medansvarigt för politiskt och folkrättsligt kontroversiellt amerikanskt agerande eller kanske till och med bli ett militärt mål för anfall från USA:s motståndare.” Här har vi hamnat när militarismen fått löpa amok.

Hittills är Vänsterpartiet det enda svenska riksdagsparti som beslutat sig för att rösta nej till DCA. Alla partier som värnar om Sveriges oberoende och världens säkerhet borde rösta nej till detta livsfarliga avtal.

ANNONS

Annika Lillemets, före detta riksdagsledamot för Miljöpartiet (lämnade 2019), idag medlem i Vänsterpartiet

Valter Mutt, före detta riksdagsledamot för Miljöpartiet (lämnade 2019), i dag medlem i Vänsterpartiet

ANNONS