Demokraterna saknar helt lösning på problemet

Vi frågade Demokraterna om vad deras alternativ till Västlänken egentligen är – tyvärr fick vi inget svar, skriver Axel Josefson (M) och Johnny Magnusson (M).

ANNONS

Slutreplik

Västlänken, 10/7 och 14/7

I en vår debattartikel ställde vi frågan om vad Demokraternas alternativ till Västlänken egentligen är och hur en avveckling ska finansieras? Martin Wannholt och Henrik Munck svarade på vår artikel – men svarade tyvärr inte på våra frågor.

I stället meddelade man att man egentligen inte vill göra någonting – och deras främsta argument för att stoppa viktiga infrastruktursatsningar var att avtalen med staten inte är heltäckande. Det kommer inte att räcka för att komma ur avtalen med staten utan Demokraternas politik kommer att bli mycket dyr för göteborgarna när upparbetade kostnader och avtal på tiotals miljarder ska betalas.

ANNONS

Västlänken avgörande

Att det behövs fler investeringar i infrastrukturen än Västlänken är korrekt. Satsningar, bland annat järnväg mellan Göteborg och Borås, som dock inte blir av utan att Västlänken är på plats.

Den enda lösningen Wannholt och Munck faktiskt presenterar är att arbeta med befintlig infrastruktur, och de spekulerar i om ”bland annat längre tåg kan ge plats för fler passagerare”. Detta är något som redan har gjorts och de visar tyvärr lite förståelse för vilka infrastrukturproblem Göteborg står inför – problem som utretts i decennier och där det nu finns en lösning klar.

Göteborg står inför stora utmaningar vad gäller tillgång till kompetens på arbetsmarknaden, tillgång till bostäder och ökade godsflöden. Västlänken och satsningarna i Västsvenska paketet löser inte alla de problemen, men det är viktiga pusselbitar för en större arbetsmarknadsregion. De skapar nämligen en bättre fungerande infrastruktur så att fler kan pendla, fler bostäder kan byggas och att godsnätet kan avlastas från persontrafik.

D saknar lösning

Moderaterna tar ansvar för Göteborgs utveckling. Det innebär att vi inte kan acceptera att stadens infrastruktursatsningar spelas bort av någon som helt saknar en egen lösning på problemen.

Axel Josefson (M)

ordförande Göteborgsmoderaterna

Johnny Magnusson (M)

ordförande Moderaterna i Västra Götaland

ANNONS