Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skjutningar är det sista som sker i en gängkonflikt. Boendetryggheten är påverkad långt innan dess, skriver debattören.
Skjutningar är det sista som sker i en gängkonflikt. Boendetryggheten är påverkad långt innan dess, skriver debattören.

Demokraterna behöver vakna till en ny verklighet

Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter har i sig ingen förmåga att vända utvecklingen i särskilt utsatta områden. Väl genomförda kan de däremot vara ett av flera verktyg för att lyfta områden när de väl har stabiliserats, skriver Christina Heikel.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

30/8 Ombildningar riskerar att stärka de kriminellas grepp

3/9 Fastighetsägarnas modell kapitulerar inför de kriminella

I sin replik hänvisar demokraterna Wannholt, Jörnmark och Höstmad till en 16 år gammal rapport. Ombildningen i Tynnered var lyckosam då. Vi lever i en annan tid nu. Kriminaliteten är av en annan form och omfattning. Det kan inte ha undgått någon.

En bärande del av den allmännyttiga bostadskoncernen Framtidens strategi är att ta lärdom av framgångarna i Gårdsten, med en stark lokal förankring och ett starkt hyresgästinflytande. Ombildningar och nya områdesbostadsbolag i Frölunda/Tynnered och Biskopsgården har politiskt ställs emot varandra. När de kunde vara kompletterande. Det kommer sannolikt att ta längre tid att bygga upp välfungerande stadsdelar utan de nya områdesbolagen.

Skapa trygghet

Se potentialen som staden har med allmännyttan i ett bredare samhällsbygge tillsammans med skola, idrott och socialtjänst. Gör Göteborg till en trygg stad att vilja bo och investera i.

Det hedrar Demokraterna att de hörsammade Maria Wallins larm om en tystnadskultur i Göteborgs stad. En problematik som underlättar för kriminell verksamhet och beskrivits som akut i socialt utsatta områden. Det visade sig att Wallin hade rätt. Hon arbetade då med brottsförebyggande och trygghetsskapande inom staden. Hon är i dag tjänstledig och arbetar tillsammans med Stiftelsen tryggare Sverige på uppdrag av Fastighetsägarna och Fastighetsakademin. Syftet är att öka tryggheten för våra boende och medarbetare, i såväl hyres- som bostadsrättsfastigheter.

En central slutsats är att vedertagna trygghetsåtgärder inte har någon effekt mot systematisk och systemhotande gängbrottslighet.

De ger oss insikter om den verklighet som inte bara fastighetsbranschen har att förhålla oss till. En central slutsats är att vedertagna trygghetsåtgärder inte har någon effekt mot systematisk och systemhotande gängbrottslighet.

Tynnered är i dag ett av Göteborgs av polisen betraktade särskilt utsatta områden. Konfliktnivån mellan kriminella grupperingar i olika delar av staden är hög och de expanderar sina territorier.

Lång process

Skjutningar är det sista som sker i en gängkonflikt. Boendetryggheten är påverkad långt innan dess. Skotten hänger i luften i dagar, veckor och ibland år. Det är för alla de medborgare som vill leva trygga helt vanliga liv som politiken måste agera. Minimera de kriminellas inflytande och hejda nyrekryteringen.

Om Heikel-modellen innebär att skrota gamla sanningar och samlas kring ambitionen om en tryggare stad, kan vi gärna mynta det begreppet.

Det är en nolltolerans mot kriminalitet och ett långsiktigt samhällsbygge som kommer att göra Göteborg till en välfungerande blandstad. Fastighetsägare kommer inte att lyckas bättre än att alla drar åt samma håll. Om Heikel-modellen innebär att skrota gamla sanningar och samlas kring ambitionen om en tryggare stad, kan vi gärna mynta det begreppet.

Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR och ledningsgruppens ordförande, Fastighetsakademin