Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Delsjöområdets gränser är redan fastställda

En ny utredning om naturreservatet kring Delsjön och Härlanda tjärn är inte nödvändig. Saken har redan utretts. Det är bara att rita in gällande gräns på stadens kartor. En linje som i stort sett följer redan bebyggt område, skriver ekonomhistoriker Per Hallén.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nyheterna kring Delsjöområdet, stadens populäraste rekreationsområde, har under den senaste tiden dominerats av förslag att exploatera och protester mot dessa planer. I december förra året skapade ett förslag om ett kinesiskt konsulat i Stora Torps 1700-tals park stora rubriker. Frågan om bostäder och skola vid entrén till Härlanda tjärn har också fått mycket utrymme.

För att i någon mån blidka opinionen har ett förslag lagts om att utreda en utvidgning av naturreservatet som i dag endast omfattar den östra delen samt Delsjöarnas stränder. Länsstyrelsen föreslog en sådan utvidgning redan 2007 men det avvisades bland annat med argumentet att det inte fanns något hot mot området.

Inte nödvändig

Är en utredning om ett utökat naturreservat nödvändig? Svaret är faktiskt nej, det behövs inte! Området har redan ett skydd som beslutades den 12 november 1970 av stadsfullmäktige i Göteborg. Då godkändes det gränsförslag som Delsjöutredningen presenterade 1969 efter två års arbete. Förmodligen är detta ett av de bäst underbyggda beslut kring ett naturområde som antagits av staden. Området delades upp i ett förslag till naturreservat, vilket länsstyrelsen godkände 1984, och ett friluftsreservat. Den beslutade gränsen följer i stort sett stadsplanerat och bebyggt område.

Anledningen till att inte hela området blev naturreservat var att friluftslivets behov av exempelvis klubbstugor inte skulle hindras. Men all annan form av bebyggelse var otillåten inom friluftsreservatet vars gränser skulle vara lika säkra som för ett naturreservat.

Enkel åtgärd

Den enkla åtgärd som i dag behöver utföras är att rita in den beslutade gränsen på stadens kartor så att det inte råder någon tvekan om gränsens sträckning. En ny utredning riskerar att endast tjäna ett syfte, nämligen att krympa områdets areal innan den nya gränsen fastställs.

Per Hallén

universitetslektor i ekonomisk historia