Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Delning är framtiden för smarta städer

Bilen har gett människor frihet och är för många en symbol för ett gott liv. Samtidigt leder bilberoendet till ett stort missbruk av resurser. Sverige har nästan fem miljoner bilar som står still 95 procent av tiden. Hälften av städernas värdefulla ytor upptas av gator, parkeringar och trafikplatser, skriver Darja Isaksson, Peter Algurén och Lars Backström.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Samhället kan utvecklas mer hållbart genom smarta transporter. Göteborg var tidigt ute med att reglera bort viss lastbilstrafik. Oslos politiker har beslutat att endast miljöbilar ska få tillträde till de allra mest centrala områdena och om några år vill man att staden ska vara helt fri från privat biltrafik. I Barcelona har man skapat superkvarter där genomfartstrafik inte tillåts.

Samtidigt riskerar teknikutvecklingen att leda fel. Det är bra att bilarna blir bättre, säkrare och mer bränslesnåla, men mer bilar riskerar att minska framkomligheten i innerstäderna. Allt tyder på att antalet privatägda bilar kommer att fortsätta öka i en tid då vi i stället behöver dela på resurserna för att städerna ska fungera för alla.

Med kundens nytta i fokus

För att i grunden förändra människors inställning till resande, måste individerna känna att alternativen erbjuder verklig nytta. Då kan också omvälvande förändringar ske väldigt fort.

Möjligheterna till streamad underhållning har i grunden förändrat förutsättningarna för tablå-tv, skivindustri och biografer. I dag upplever vi det som naturligt att själva kunna välja vad vi vill ta del av och när vi vill göra det. Kollektivtrafiken står inför samma utmaning. Urbanisering, digitalisering och individualisering i kombination med ett ökat fokus på hållbarhet har förändrat synen på resande. Trenderna ändrar kundernas förväntningar. Ingen kan diktera villkoren för vad kunderna behöver.

Allt fler talar i dag om kombinerad mobilitet som ett sätt att individualisera resor. Lösningen bygger på att kombinera kollektivtrafik med till exempel bilpool, hyrcykel och taxi, vilket leder till att behovet av att äga egen bil minskar drastiskt.

Stöd för cirkulär ekonomi

Nyligen presenterades betänkandet från värdekedja till värdecykel från den statliga utredningen Cirkulär ekonomi. Uppdraget var att stimulera övergången från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi.

Vi välkomnar utredningens förslag om att definiera vad en bilpool egentligen är och hur den kan bidra till en hållbar utveckling. Ett beslut om bilpoolsdefinition gör det möjligt för kommunerna att uppmuntra denna form av delningsekonomi. Bilpoolsbranschens största utmaning är inte bristande efterfrågan, utan möjligheten att hitta bra parkeringsplatser för bilarna – vilket blir paradoxalt när en bil från en bilpool ersätter fyra privatägda bilar.

Gör kollektivtrafiken individuell

Kollektivtrafiken var länge allt för orienterad på produktion av transporter, och för lite fokuserad på kundens individuella reseupplevelse. Mycket är bättre nu, framförallt när det gäller reseupplevelsen och samarbetet mellan olika kollektivtrafikbolag.

Kollektivtrafikbolagen har öppnat upp sina trafikinformationssystem och gjort dem tillgängliga för tredjepartsföretag. För att erbjuda kunderna resor som uppfattas som ännu smartare och enklare att kombinera, görs nu också biljettsortimentet tillgängligt för tredje part.

Kollektivtrafiken i Sverige har genom branschorganisationen Samtrafiken samlats bakom Swedish Mobility Program för att tillgängliggöra trafikföretagens utbud av resor i ett gemensamt digitalt gränssnitt. Detta gör det möjligt för andra innovativa företag att paketera och kombinera kollektivtrafikens biljetter för sina kunder. Först ut i Sverige med att erbjuda resor på det här sättet blir Västtrafik. Det är en utsträckt hand till andra bolag som erbjuder tjänster inom kombinerad mobilitet och det är en utsträckt hand till innovativa företag som vill skapa unika lösningar som gör det enklare att resa kollektivt.

För att lösningarna ska vara attraktiva krävs det att alla som är verksamma i branschen fortsätter att öppna upp fler av systemen så att kunderna kan erbjudas nya och mer attraktiva tjänster. Inget företag kan tillåta sig att vara nostalgiskt – företagens överlevnad är beroende av förmågan till förändring tillsammans med kunderna.

Resa tillsammans för smartare samhälle

Kombinerad mobilitet som bygger på kollektivtrafik med hög kapacitet som kompletteras med olika former av delade transporter, frigör inte bara resurser i hushållen, utan ger också möjlighet till bättre stadsplanering. Genom att resa tillsammans gör vi samhället smartare.

Darja Isaksson

digital strateg

Peter Algurén

vd, Sunfleet

Lars Backström

vd, Västtrafik