Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Just doften av bullar samt oundvikligt industribuller och ljud från tillhörande transporter är något som bedömts som olämpligt för framtida boenden, skriver Anders Carlsson Jerndal<strong id=, vd, Pågen AB Bild: Pågen">
Just doften av bullar samt oundvikligt industribuller och ljud från tillhörande transporter är något som bedömts som olämpligt för framtida boenden, skriver Anders Carlsson Jerndal, vd, Pågen AB Bild: Pågen

Debatten om bostäder – mer än doft av bröd

I en debattartikel förra veckan hävdar Västsvenska Handelskammaren att det är befängt att doften av nybakat stoppar bostadsbyggandet i Högsbo. Detta innebär att man indirekt kritiserar Miljöförvaltningen för att följa lagen och bortser från att bostadsbyggande skulle äventyra Pågens verksamhet, skriver Anders Carlsson Jerndal, vd Pågen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Bostadsbristen, 30 september

Västsvenska Handelskammarens debattartikel i GP har skapat oro och frustration hos Pågens medarbetare då en detaljplaneändring i förlängningen skulle riskera Pågens verksamhet i området.

Utifrån lagen som tar hänsyn till befintliga verksamheter avstyrkte Miljöförvaltningen ansökan om detaljplaneändring på området. Just doften av bullar samt oundvikligt industribuller och ljud från tillhörande transporter är något som bedömts som olämpligt för framtida boenden. Att det finns en lagstiftning som värderar och värnar arbetstillfällen och att Miljöförvaltningen följt denna, känns betryggande för Pågen och våra medarbetare med familjer.

Hotar Pågens verksamhet

En eventuell ändring av detaljplanen från industriområde till bostadsområde i Högsbo handlar i slutändan om Pågens varande eller icke varande i Göteborg. Precis som Miljöförvaltningen bedömt det skulle eventuella buller- och doftreducerande åtgärder inte vara tillräckliga. Västsvenska Handelskammaren borde ha haft alla fakta i åtanke och vi kan inte tolka det annorlunda än att handelskammaren förringar både Pågen och Pågens medarbetare.

Precis som Miljöförvaltningen bedömt det skulle eventuella buller- och doftreducerande åtgärder inte vara tillräckliga

Det är anmärkningsvärt att handelskammaren i stället för att ha fokus på regionens näringsliv och befintliga stadigvarande verksamheter nu tycks bedriva bostadspolitik och gå fastighetsbolagens ärenden. Pågen har sedan 1963 haft bageriverksamhet på Högsbo industriområde och har i årtionden skapat ett stort antal arbetstillfällen. Det handlar i förlängningen om cirka 500 personer som skulle bli direkt berörda; cirka 350 tillsvidareanställda inom Pågen, cirka 100 vikarier och närmare 50 entreprenörer.

Direkt felaktigt

Västsvenska Handelskammaren hävdar även att bostadsbyggande på Högsbo industriområde skulle främja personer utan personliga kontakter eller för mindre kapitalstarka personer. Detta är vilseledande och direkt felaktigt. Den tilltänkta detaljplanen består av bostadsrätter som är allt annat än tillägnade mindre bemedlade invånare. Att människor dessutom behöver arbete för att vilja bo i staden är ett faktum som handelskammaren tycks ha glömt bort i sin iver att springa fastighetsbolagens ärenden.

Att människor dessutom behöver arbete för att vilja bo i staden är ett faktum som handelskammaren tycks ha glömt bort i sin iver att springa fastighetsbolagens ärenden

Vi ser med tillförsikt fram emot att i Göteborg kunna fortsätta baka och exportera både matbröd, Hönökaka och Gifflar till göteborgarnas och svenskarnas glädje samt till ett 30-tal exportmarknader.

Anders Carlsson Jerndal, vd, Pågen AB