De rödgröna skapar kaos i föreningslivet

Nya administrativa plågor håller på att knäcka föreningslivet i Göteborg. I stället för att minska krånglet satsar de rödgröna nu miljoner på att hjälpa föreningar att söka och redovisa bidragen. Med vårt förslag hade det lokala aktivitetsstödet ökat med nästan 50 procent, utan krav på personnummer och ökad administration, skriver Alliansen i Göteborg.

ANNONS

Delar av föreningslivet i Göteborg riskerar att dö ut när den rödgrönrosa majoriteten i idrotts- och föreningsnämnden fortsätter att strössla administrativ börda över föreningarna. Vi ser med oro hur många eldsjälar tappar både orken och engagemanget, och hur en del föreningar till och med ger upp sina försök att söka de bidrag de har rätt till.

En viktig förklaring till den oacceptabla situationen är att de rödgröna har fattat beslut om att föreningar i Göteborg ska få mer pengar utifrån hur många bidragsgodkända medlemmar man har från de mest socioekonomiskt utsatta områdena. Det är en åtgärd som de rödgröna gärna skryter om, men som har blivit katastrofal för föreningslivet.

ANNONS

Kräver registrering

Modellen kräver en registrering av barnens och ungdomarnas personnummer, och trots att Alliansen tidigt varnade för att det skulle öka det administrativa krånglet föreningarna, valde de rödgröna partierna att ignorera kritiken. Precis som vi varnade för har många föreningar även fått problem att samla in personnummer på grund av att många barn inte kan, vill eller får lämna ut dem.

Med de rödgrönas upplägg tvingas föreningarna dessutom att rapportera in personnumren i ett gammalt datasystem som nu har kollapsat. Många föreningar har därför inte kunnat få sina bidrag utbetalade, och tvingats köpa lösningar av leverantörer för att kunna skicka in uppgifterna.

En våt filt

Modellen har lagt en våt filt över idrotts- och föreningsförvaltningen där medarbetarna också påfrestas hårt av den ökade administrationen. Det är tid och resurser som Alliansen anser borde ha gått till att underlätta för föreningslivet i Göteborg, och att förbättra rutiner och kontroller av föreningsbidrag – ett arbete som av förklarliga skäl har hamnat på efterkälken.

Situationen är ohållbar, och i sin rädsla för kritik har de rödgröna fattat beslut om att Göteborgs stad ska starta ett pilotprojekt med en föreningspool, som ska ge föreningar stöd med bland annat ansökningar och redovisning av bidrag. På så sätt vill de skapa en organisation där föreningslivet förväntas göra det arbete som egentligen ska göras av Göteborgs stad!

ANNONS

Ett desperat försök

Det är ett desperat försök att slå ifrån sig allt ansvar, och beräknas kosta tre miljoner kronor per år. Det är skattepengar som skulle kunna gå till betydligt bättre föreningssatsningar än att försöka lösa problem som till stor del har orsakats av rödgröna politiker.

Från Alliansens sida vill vi i stället lösa huvudproblemet – administrationen måste skäras ned!

Vi är kritiska till att de rödgröna väljer att missgynna vissa föreningar, och lämnar efter barn i områden som inte är socioekonomiskt utsatta. Även i dessa områden finns det barn som växer upp under dåliga uppväxtvillkor och som har behov av tränare och idrottare som förebilder. Varför väljer de rödgröna bort dessa barn i sin satsning?

Samtliga godkända föreningar

I Alliansens budgetförslag gjorde vi i stället en satsning som riktade sig till samtliga bidragsgodkända föreningar i Göteborg – ingen förening lämnades utanför. Med vårt förslag hade det lokala aktivitetsstödet ökat med nästan 50 procent, från de rödgrönas drygt 20 miljoner kronor till över 30 miljoner – utan krav på personnummer och ökad administration!

De rödgröna har haft 24 år på sig att underlätta för föreningslivet i Göteborg, i stället har det blivit precis tvärtom. Det hoppas vi få möjlighet att ändra på efter valet den 9 september.

ANNONS

David Lega (KD)

oppositionsråd och andre vice ordförande i idrotts- och föreningsnämnden

Anders Svensson (M)

ledamot idrotts- och föreningsnämnden

Ann-Sofie Lagerstedt (L)

ledamot idrotts- och föreningsnämnden

Emmyly Bönfors (C)

ersättare idrotts- och föreningsnämnden

ANNONS