Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

De rödgrönas parkeringspolitik är ohållbar

De rödgrönas förslag till nya mobilitets- och parkeringstal är de mest långtgående i landet. Det primära syftet är att försöka skapa en ”bilfri” stad. Detta kommer att exkludera stora grupper från att bo och verka i Göteborg, skriver Axel Josefson (M) och Hampus Hagman (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

De rödgröna i Göteborg riskerar med sin bostadspolitik att skapa ett Göteborg där det kommer att bli svårt för stora grupper i samhället att kunna bo eller arbeta i staden. Senast i raden av beslut i denna riktning är ”Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg” som behandlades av byggnadsnämnden den 20 december förra året. Förslaget handlar bland annat om hur många nya parkeringsplatser som ska skapas per bostad eller arbetsplats när man bygger nya hus.

Frihamnen inte till för alla

I Frihamnen tillämpas redan det nya förslaget till parkeringsnorm och där föreslås att enbart var sextonde av de som bor eller arbetar där kommer att ha tillgång till en parkeringsplats (enbart 3 000 platser för 38 000 boende och arbetande i området). Utöver detta planeras kostnaden för boendeparkeringen att vara 2 000–2 500 kronor per månad. I den sociala konsekvensanalysen av detaljplanerna för Frihamnen ser vi att barnfamiljer, äldre och funktionshindrade får svårt att bo i området när det inte finns tillgång till parkering.

Förslaget till nya mobilitets- och parkeringstal är de mest långtgående i landet och det primära syftet är att försöka skapa en ”bilfri” stad vilket kommer att exkludera stora grupper från att bo och verka i Göteborg. Till och med Stockholm som under rödgrönt styre antog en ny parkeringsnorm 2015 har en mer generös parkeringspolitik än Göteborg.

För oss är det viktigt att öka människors möjlighet att åka kollektivt, cykla eller gå. Men det är inte det samma som att vi ska förhindra eller försvåra att människor använder bil. Trafikutvecklingen i Göteborg har inneburit en ökning av biltrafiken med ungefär två procent årligen på grund av en växande befolkning. Att i det läget kraftigt försöka begränsa antalet parkeringsplatser är inte en hållbar stadsplanering.

Mer rimligt mål

Till skillnad från de rödgröna, som vill minska biltrafiken med 25 procent, samtidigt som staden ska växa med 150 000 fler invånare tror vi att ett mer rimligt mål är att biltrafiken är kvar på nuvarande nivå, men att de reseökningar som sker på grund av befolkningsökningen tas i kollektivtrafiken. Det är i sig en utmaning som kommer att kräva stora investeringar i stadens infrastruktur.

Parallellt med detta sker det en kraftig utveckling inom bilindustrin som leder mot mindre utsläpp och mindre klimatpåverkan. Göteborg som stad är ett världsledande center för denna utveckling och det är viktigt att vi bejakar detta. Därför hade vi bland annat önskat att man arbetat in förslag på hur olika former av miljöbilar ska kunna premieras och hur framtida stadsplanering ska anamma teknikutvecklingen. Det är utsläppen, inte bilen i sig, som är problemet vi måste komma åt.

Förslaget som nu remitterats ut från byggnadsnämnden innehåller också en rad frågetecken. Det handlar om allt från vad som kommer att bli normaltalet för antalet parkeringsplatser per bostad (i dag anges det till ett spann), hur närheten till hållplatser i kollektivtrafiken påverkar p-talen och vad som händer om andra mobilitetsinsatser visar sig inte fungera. Den kanske största invändningen är att man anser att mindre bebyggelse ska kunna undantas från parkeringstalen. Det riskerar att skapa obalanser i befintliga parkeringsanläggningar och att staden successivt bygger upp en skuld av parkeringsplatser som blir svår att bygga ikapp senare.

Stora risker strypa tillgången

Det finns stora risker med att strypa tillgången till parkeringar så kraftigt som de rödgröna nu har beslutat. Många är beroende av bil för att ta sig till och från arbetet och ibland även i arbetet. I dag ser vi att dessa grupper flyttar ut från centrala staden. Alla partier säger att man vill bygga en inkluderande stad. Utvecklingen vi ser i dag kommer dock i stället exkludera alla som inte tillhör en urban och välbeställd övre medelklass som kan bo och arbeta centralt.

Axel Josefson (M)

ledamot i byggnadsnämnden

Hampus Hagman (KD)

ledamot i byggnadsnämnden