Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

De rödgrönas bilfientlighet måste brytas

Det är inte rimligt att kräva att alla barnfamiljer ska veckohandla med spårvagnen eller att man ska ta cykeln när man ska köpa nya bokhyllor. De rödgrönas bilfientlighet måste brytas, skriver Hampus Magnusson (M) och Axel Josefsson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi moderater vill stärka detaljhandeln i Göteborg. Därför har vi lämnat in en motion till kommunfullmäktige som föreslår att staden ska arbeta fram en handelsstrategi och tillåta fler parkeringsplatser i närheten av stadens köpcenter samt att anpassa parkeringsavgifterna så att de stödjer handelns utveckling.

Detaljhandeln i Göteborg omsätter ca 39 miljarder kronor och över 16 000 personer är sysselsatta inom området (källa: Handelns utredningsinstitut). Vi vet också att detaljhandelsbranschen är en sektor som sysselsätter många unga och personer med utländsk bakgrund.

Utvecklas sämre i Göteborg

Tyvärr visar statistiken att detaljhandeln i Göteborgs har utvecklats sämre än de andra storstadsregionerna sedan 2007. Medan omsättningen i Göteborg har ökat med 17 procent under perioden så har den i Malmö ökat med 30 procent och i Stockholm med 22 procent. Antalet anställda har i Göteborg ökat med 12 procent under perioden och i Malmö med 21 procent och i Stockholm med 19 procent. Det är främst inom sällanköpsvaror som utvecklingen varit sämre, men även dagligvaror har under tidsperioden haft en sämre utveckling.

Om detaljhandeln i Göteborg hade vuxit i samma takt som Malmö och Stockholm så hade den omsatt 2–4 miljarder kronor mer och sysselsatt ytterligare cirka 1 000 personer.

Politiskt laddad

Att stadens näringsliv och handel ska utvecklas kan tyckas vara en okontroversiell fråga, men i Göteborg är den politiskt laddad. Det rödgröna styret har bland annat i sin budget skrivit in att "Inga nya externa köpcentrum ska byggas eller planeras." Det råder alltså inte bara byggförbud utan också tankeförbud mot att utveckla nya handelsplatser i Göteborg.

Att man ska kunna parkera i närheten av köpcentrum borde inte heller vara en kontroversiell fråga, men är det i Göteborg. När riksdagens trafikutskotts ordförande Karin Svensson-Smith (MP) nyligen gick ut med att hon tycker att privatägda parkeringsplatser i anslutning till köpcentrum ska kunna beskattas av kommunerna var hon inte först. Svensson-Smiths partikamrater i Göteborg har redan fattat beslut om att Göteborgs stad ska verka för en sådan möjlighet. På sidan 39 i Göteborgs stads miljöprogram från 2013 står det uttryckligen att staden ska; "verka för möjligheten att ta ut parkeringsavgifter på privat tomtmark" men att "detta skulle troligen behöva svensk lagändring." Som ansvarig nämnd för genomförandet anges Trafiknämnden. Det är samma nämnd som också antagit en trafikstrategi med syfte att minska biltrafiken med 25 procent.

Högaktuell fråga

Frågan är åter aktuell i trafiknämnden. I dag behandlas en remiss på Miljömålsberedningen delbetänkande med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. I förslaget till yttrande lyfter inte bara staden fram möjligheten att ta ut offentliga avgifter för privata parkeringar, man uttrycker förvåning över att förslaget inte finns med i delbetänkandet.

Vill vi ha ekonomisk tillväxt och utveckling i Göteborgs stad är detaljhandeln en viktig komponent. Och för att ha en fungerande detaljhandel måste det också finnas möjlighet att ta bilen dit man handlar. Det är inte rimligt att kräva att alla barnfamiljer ska veckohandla med spårvagnen eller att man ska ta cykeln när man ska köpa nya bokhyllor.

Vi vill stärka handeln i Göteborg och ge människor möjlighet att själva välja vilket färdmedel de vill ta när de ska handla. Därför måste den rödgröna bilfientligheten i Göteborg brytas.

Genererar utflyttning

Ger vi inte människor möjlighet att leva och bo i Göteborg blir endast effekten att de flyttar ut till kranskommuner eller till andra städer. Det samma gäller arbetstillfällen och ekonomisk utveckling. Att sätta hinder för människor att röra sig här i Göteborg innebär inte att antalet bilresor minskar, bara att människor och arbeten flyttar någon annanstans. Tyvärr ofta med effekten att resorna blir fler och längre när man bor och arbetar i storstädernas ytterkanter.

Hampus Magnusson (M)

biträdande kommunalråd

Axel Josefsson (M)

2:e vice ordförande trafiknämnden