Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jonas Ransgård (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande, Helene Odenjung (L) kommunalråd, David Lega (KD), kommunalråd.

"De rödgröna missköter Göteborgs ekonomi"

Malmö har gjort det och Göteborg är i behov av samma sak, det vill säga en gedigen genomlysning av stadens ekonomi för att möta de stora utmaningarna på rätt sätt. Att, som de rödgröna, fortsätta driva staden med stora strukturella underskott år efter år är ohållbart, skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Låt en extern konsult granska Göteborgs ekonomiska situation. Alliansen i Göteborgs kommunstyrelse efterlyser en ordentlig analys, med förslag på åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi.

Göteborgs stad drivs med stora strukturella underskott. År efter år. För att kortsiktigt klara att utgifterna ökar snabbare än intäkterna, plockar stadens S-ledda styre ut stora summor från kommunala bolag. I potten ligger dessutom hisnande 2,5 miljarder kronor som vår stad årligen tar emot i bidrag av landets övriga kommuner. De rödgrönrosa spenderar som om skattkistan aldrig skulle sina. Men ekvationen går inte ihop och det är dags att ta ansvar.

Minskade skatteintäkter

Efter sommaren har Sveriges kommuner och landsting (SKL) reviderat sina prognoser för kommunernas skatteintäkter. De nya prognoserna pekar mot 240 miljoner lägre intäkter i Göteborg 2017 än vad de styrande räknat med i sin budget. I dagarna kom siffror från Skandia som visar att kommunernas pensionsskuld är så stor att många städer kommer att tvingas höja skatten för att klara pensionslöftet.

Utmaningarna i vår stad är flera och kostnaderna ökar. Trenden syns i hela landet, men är tydligare och mer omfattande här. I Göteborg är andelen människor i arbetsför ålder alldeles för liten i förhållande till andelen skolbarn och äldre. Barnfamiljer och yrkesarbetande lämnar staden i stor omfattning, bland annat till följd av bristen på radhus, villor och större lägenheter. Flyktingkrisen under förra hösten innebar ännu en utmaning. Därtill kommer kostnaderna att överföras från staten till kommunen i takt med att de nyanlända beviljas uppehållstillstånd.

Externa oberoende gransknig

Vi menar att en extern oberoende granskning nu är nödvändig. Malmö har gjort en långsiktig finansiell analys med intressanta slutsatser. Bland annat varnades för behov av skattehöjning på över sex kronor om inte en kraftig effektivisering av verksamheterna sker inom 15 år.

Med en gedigen genomlysning av Göteborgs ekonomi vill vi skapa förutsättningar för politiken att i tid fatta nödvändiga beslut. De rödgröna finansierar löpande verksamhet genom att dränera de kommunala bolagen på kapital, nästa år rör det sig om en knapp miljard, som annars skulle kunna ha använts till att betala viktiga investeringar. Resultatet är ett förvärrat strukturellt underskott. Stadens förutsättningar att upprätthålla god kvalitet inom skola, äldreomsorg och socialtjänst äventyras.

Både beslutsfattare och medborgare måste få en uppfattning om Göteborgs stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar, vad som behöver göras för att nå en ekonomi i balans och vilka konsekvenser det medför.

Egentligen är det ingen nyhet att staden har stora utmaningar att möta, men de styrande hos S, MP och V har valt att blunda för problemen. Göteborg har förutsättningar att vara en stark tillväxtmotor, i stället får andra kommuner stötta upp med miljardbelopp.

Måste få ordning

Nu krävs en fördjupad genomlysning av stadens ekonomi och hur den på olika områden påverkas av de demografiska förändringarna och ökande befolkningen i ett längre perspektiv. Vi vill ha en rapport med förslag till åtgärder och olika vägar för att balansera kommunens ekonomi strukturellt och långsiktigt. Göteborg måste få ordning på ekonomin. Vi ser fram emot underlag för en nödvändig politisk diskussion om vilka åtgärder som måste tas och prioriteras. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna tar initiativet för ett ekonomiskt ansvarstagande för Göteborg.

Jonas Ransgård (M)

kommunstyrelsens andre vice ordförande

Helene Odenjung (L)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd